Hải Dương: Thành lập 8 Tiểu ban phòng chống dịch COVID-19

Ngày 21/9, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng đã ký Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương.

Theo đó, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương là ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương.
Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương: Ông Lưu Văn Bản, ông Nguyễn Minh Hùng, ông Trần Văn Quân.
Các thành viên Ban Chỉ đạo gồm ông Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh; ông Nguyễn Huy Thăng, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; ông Nguyễn Quang Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Nguyễn Đức Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Văn Phú, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Phạm Mạnh Cường, Giám đốc Sở Y tế; ông Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Sở Tài chính; ông Bùi Sỹ Hoàn, Giám đốc Sở Tư pháp; ông Trần Văn Hảo, Giám đốc Sở Công thương; ông Nguyễn Cao Thắng, Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông và ông Trương Văn Hơn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
Hai Duong: Thanh lap 8 Tieu ban phong chong dich COVID-19
Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương là ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương. 
4 nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 Hải Dương
Theo quyết định, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 Hải Dương có 4 nhiệm vụ và quyền hạn.
Cụ thể, xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để chỉ đạo triển khai quyết liệt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh.
Lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt việc thực hiện các nhiệm vụ: Phòng, chống dịch, chăm sóc y tế; bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm trật tự an toàn xã hội; thực hiện thông tin truyền thông; bảo đảm hậu cần phòng, chống dịch; tổ chức sản xuất và lưu thông hàng hóa.
Vận động, động viên, kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các đoàn thể, tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân... phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, ủng hộ tích cực tham gia và tự giác thực hiện phòng, chống dịch bệnh.
Hai Duong: Thanh lap 8 Tieu ban phong chong dich COVID-19-Hinh-2
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng thời điểm kiểm tra tại chốt kiểm soát. 
Điều phối, phối hợp chặt chẽ hoạt động giữa các sở, ban, ngành, mặt trận tổ quốc, đoàn thể, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong tổ chức triển khai kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch. Huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực hợp pháp cho công tác phòng, chống dịch.
Trực tiếp chỉ đạo 8 Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh. Kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch; điều động và hỗ trợ theo thẩm quyền các nguồn lực cho các huyện, thị xã, thành phố phòng, chống dịch khi cần thiết.
8 Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cũng quyết định thành lập các Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh.
Cụ thể, Tiểu ban Y tế do ông Phạm Mạnh Cường, Giám đốc Sở Y tế làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban Y tế có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát, xét nghiệm, cách ly, điều trị người nhiễm COVID-19, tiêm chủng... và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; bảo đảm mọi người dân được tiếp cận nhanh nhất các dịch vụ y tế cần thiết; sẵn sàng nhân lực, phương tiện để kịp thời tiếp nhận, sơ cứu, cấp cứu, điều trị các trường hợp mắc bệnh; tham mưu việc huy động, hỗ trợ nâng cao năng lực y tế tại các địa phương khi cần thiết; xây dựng kịch bản, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh.
Hai Duong: Thanh lap 8 Tieu ban phong chong dich COVID-19-Hinh-3
Ông Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tại một cuộc họp phòng chống dịch bệnh.
Tiểu ban Sản xuất và lưu thông hàng hóa do ông Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban Sản xuất và lưu thông hàng hóa có nhiệm vụ chỉ đạo việc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh; bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các địa phương, nhất là các địa phương thực hiện giãn cách xã hội; bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt, không để ách tắc các hoạt động cung ứng.
Tiểu ban Tài chính, hậu cần do ông Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo làmTrưởng Tiểu ban. Nhiệm vụ chỉ đạo và hướng dẫn việc bảo đảm kinh phí, phân bổ và quản lý việc sử dụng kinh phí phòng, chống dịch; bảo đảm kinh phí cho việc tổ chức triển khai thực hiện việc mua sắm vắc xin, vật tư, trang thiết bị, hóa chất, thuốc... phục vụ phòng, chống dịch bệnh; tổ chức thực hiện các phương án mua sắm dự phòng để sẵn sàng hỗ trợ cho các địa phương trong trường hợp vượt quá khả năng đáp ứng tại chỗ của địa phương; đề xuất xây dựng các chế độ, chính sách đối với các lực lượng phòng, chống dịch, đặc biệt là lực lượng tuyến đầu.
Tiểu ban An ninh trật tự xã hội do ông Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng Tiểu ban. Nhiệm vụ chỉ đạo bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác; tổ chức chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội; truy vết, cách ly, khoanh vùng và các giải pháp phòng, chống dịch bệnh; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.
Tiểu ban An sinh xã hội do ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Tiểu ban. Nhiệm vụ của Tiểu ban An sinh xã hội là chỉ đạo việc bảo đảm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân tại các khu vực tăng cường giãn cách xã hội; chăm lo đời sống người dân, tổ chức hỗ trợ tại các vùng, địa phương có dịch, quan tâm người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, người mất việc làm do dịch bệnh COVID-19...
Tiểu ban Vận động và huy động xã hội do ông Nguyễn Đức Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh làm Trưởng Tiểu ban. Nhiệm vụ chỉ đạo tổ chức vận động, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và huy động các nguồn lực xã hội của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài cho hoạt động phòng, chống dịch COVID-19.
Tiểu ban Dân vận do ông Nguyễn Văn Phú, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng Tiểu ban. Nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức vận động, động viên các tầng lớp nhân dân chủ động, tự giác tuân thủ và tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19.
Tiểu ban Truyền thông do ông Nguyễn Quang Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban Truyền thông có nhiệm vụ chỉ đạo và hướng dẫn việc cung cấp thông tin bảo đảm thống nhất, kịp thời, chính xác; chỉ đạo các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về các biện pháp phòng, chống dịch; tuyên truyền truyền cảm hứng, nêu gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình hiệu quả, đồng thời đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, kích động, sai sự thật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Báo cáo của CDC Hải Dương, trong ngày 21/9, tỉnh không có ca mắc mới Covid-19. Như vậy, tính đến ngày 21/9, tỉnh Hải Dương đã qua 42 ngày không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng.
Tính từ ngày 27/7 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 137 người nhiễm COVID-19, 1 trường hợp tử vong do COVID-19 vào ngày 19/8 và đã có tổng số 135 bệnh nhân ra viện, chuyển viện. Hiện chỉ còn 1 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương.
 >>> Mời độc giả xem thêm video Toàn cảnh phòng, chống dịch Covid-19 tại TP. Sa Đéc:

Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp.

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)