Hà Nội yêu cầu báo cáo việc nhận quà dịp Tết trước 6/2

Google News

Chủ tịch UBND Hà Nội giao các đơn vị trực thuộc thành phố nắm tình hình, báo cáo việc sử dụng tài sản công, nhận quà dịp Tết không đúng quy định.

Ngày 22/1, UBND Hà Nội đã ban hành công văn yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành thuộc thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thành phố nắm tình hình, báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà, nhận quà dịp Tết không đúng quy định.
Công văn nêu rõ: Thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2017, văn bản của Thanh tra Chính phủ về việc nắm tình hình báo cáo việc sử dụng tài sàn công, tặng quà và nhận quà không đúng quy định trong dịp Tết Đinh Dậu năm 2017, Chủ tịch UBND Nguyễn Đức Chung giao UBND quận, huyện, thị xã, các sở, ban, ngành; các đơn vị, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND thành phố nghiêm túc chủ trương không tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức.
"Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm việc sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp Tết, lễ hội", ông Chung chỉ đạo.
Chủ tịch UBND Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị nắm tình hình và báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện, những trường hợp sử dụng tài sản công không đúng quy định, lãng phí; tặng quà và nhận quà không đúng quy định trong dịp Tết Nguyên đán năm 2017 qua Thanh tra thành phố trước ngày 3/2.
"Thanh tra thành phố theo dõi, đôn đốc thực hiện; tổng hợp kết quả và xây dựng báo cáo gửi Thanh tra Chính phủ và UBND thành phố trước ngày 6/2", công văn nêu.
Theo Thắng Quang/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)