Hà Nội kiên quyết không nhận ô tô biếu từ các doanh nghiệp

UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản nêu rõ không nhận xe doanh nghiệp tặng từ các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế không đúng quy định của pháp luật.

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 1586/UBND-KT, theo đó UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận xe doanh nghiệp tặng.
Ha Noi kien quyet khong nhan o to bieu tu cac doanh nghiep
 Ảnh minh họa.
Để tránh xảy ra tiêu cực và thất thoát tài sản nhà nước tại các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã. UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị nghiêm túc chỉ đạo, tổ chức thực hiện những nội dung sau:
Không nhận xe biếu tặng từ các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế không đúng quy định của pháp luật. Trường hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị được đề nghị cho, tặng quà: phải thực hiện xác định tính phù hợp của việc tiếp nhận tài sản chuyển giao, có trách nhiệm lập hồ sơ, gửi Sở Tài chính để thẩm định, rà soát, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định theo Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước và Thông tư số 159/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 29/2014/NĐ-CP.
UBND TP Hà Nội cũng nêu rõ: Việc tặng quà, nhận quà của cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, việc quản lý, sử dụng theo đúng quy định tại Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng xe tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tô chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức.
Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác theo đúng tiêu chuẩn, định mức, quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
Thực hiện rà soát số xe ô tô hiện có, báo cáo Sở Tài chính để xử lý theo quy định đối với xe ô tô dôi dư, xe ô tô hết niên hạn sử dụng, không đảm bảo an toàn khi vận hành.
Đối với việc thanh lý xe ô tô: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thành lập Đoàn thanh tra kiểm tra việc thanh lý xe ô tô của các cơ quan, tổ chức đơn vị trong thời gian qua, chủ động xử lý đối với những vi phạm thuộc thẩm quyền; đề xuất, báo cáo UBND Thành phố xem xét, xử lý đối với những sai phạm vượt thẩm quyền. Báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện trong tháng 5/2017.
Đối với những xe ô tô do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Thành phố đã thực hiện thanh lý, đề nghị Công an thành phố Hà Nội rà soát, thu hồi biển kiểm soát xe ô tô, Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô theo đúng quy định hiện hành.
6 tháng đầu năm 2016, ô tô nhập khẩu theo hình thức biếu, tặng không chỉ gia tăng về số lượng mà còn tập trung vào các dòng xe sang, có giá trị cao, dung tích xi lanh lớn.
Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, đã có khoảng 500 xe ô tô được NK qua hình thức biếu, tặng. Đáng chú ý là các đối tượng biếu, tặng “rất thích” xe Lexus. Bởi chiếm phần lớn trong số lượng xe biếu, tặng thời gian qua, tới 252 xe, là thương hiệu xe sang Lexus, với mức trị giá doanh nghiệp khai báo toàn tiền tỷ (trung bình khoảng 65.000 đến trên 80.000 USD).
Chi tiết hơn có thể thấy dòng xe Lexus LX 570, dung tích xi lanh 5.7L là loại xe được “chuộng” hơn cả để đem tặng, biếu nhau (có tới 159 xe trong tổng số 252 xe). Mẫu xe này hiện đang được Lexus Việt Nam bán với giá trên 8 tỷ đồng. Tiếp đến là Lexus RX 350 (dung tích xi lanh 3.5L), Lexus RX 450 (3.0L)…
Theo Chí Kiên/Phapluatjplus

>> xem thêm

Bình luận(0)