Đề cử 3 nhân sự làm Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV

Sau khi miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình danh sách gồm  ông Trần Thanh Mẫn, ông Nguyễn Đức Hải, ông Nguyễn Khắc Định đề cử bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội.

Chiều 31/3, sau khi miễn nhiệm 3 Phó chủ tịch Quốc hội gồm: bà Tòng Thị Phóng, ông Uông Chu Lưu và ông Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình danh sách đề cử để bầu các phó chủ tịch Quốc hội mới.
De cu 3 nhan su lam Pho Chu tich Quoc hoi khoa XV
 Từ trái qua: ông Nguyễn Khắc Định, ông Nguyễn Đức Hải và ông Trần Thanh Mẫn.
Theo tờ trình, 3 nhân sự được đề cử gồm: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải và Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà Nguyễn Khắc Định.
Sau khi nghe tờ trình nhân sự dự kiến, các đại biểu thảo luận ở đoàn về nội dung này.
Sáng 1/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu các Phó chủ tịch Quốc hội.
Tiếp đó, Quốc hội là thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách, bỏ phiếu kín để bầu.
Tiểu sử 3 nhân sự được đề cử Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Ông Trần Thanh Mẫn: sinh năm 1962, quê xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.
Ông là tiến sĩ Kinh tế. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII); đại biểu Quốc hội 2 khóa (XIII, XIV).
Năm 2017, ông được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019. Đến năm 2018, ông được bầu bổ sung vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.
Tại Đại hội XIII của Đảng, ông Mẫn được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng. Ngày 31/1/2021, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông được bầu vào Bộ Chính trị.
Ông Nguyễn Khắc Định: sinh năm 1964, quê xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; là tiến sĩ Luật học. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng 2 khóa (XII, XIII).
Năm 2016, Nguyễn Khắc Định được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật khóa XIV. Đến tháng 10/2019, ông được phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa khóa XVII, nhiệm kỳ 2015-2020.
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, ông tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đó, ông được bầu vào Ban Chấp Trung ương Đảng khóa XIII.
Ông Nguyễn Đức Hải: sinh năm 1961, quê xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng 3 khóa (XI, XII, XIII), Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội 2 khóa (XIII, XIV). Ông có trình độ thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính - Tín dụng.
Năm 2016, ông được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội khóa XIII, khoá XIV.
Tại Đại hội XIII của Đảng, ông được bầu là Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức

Nguồn: VTV

Hiểu Lam

>> xem thêm

Bình luận(0)