Đại tướng Tô Lâm và ông Trần Thanh Mẫn được giới thiệu làm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Google News

Đại tướng Tô Lâm và ông Trần Thanh Mẫn được Ban Chấp hành Trung ương thống nhất giới thiệu làm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội.

Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, 10h sáng 18/5, tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc cùng các lãnh đạo chủ chốt.
Tham dự có Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng.
Dai tuong To Lam va ong Tran Thanh Man duoc gioi thieu lam Chu tich nuoc, Chu tich Quoc hoi
Trung ương thống nhất giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV bầu giữ chức Chủ tịch nước và ông Trần Thanh Mẫn, ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội để Quốc hội khoá XV bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội. 
Sau phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 9 sáng 18/5, các lãnh đạo chủ chốt đã họp để nghe đánh giá tình hình công việc của đất nước trong thời gian vừa qua và tập trung cho ý kiến chỉ đạo để triển khai công việc trong thời gian tới theo kết luận Hội nghị Trung ương 9 đã đề ra.
Đây là cuộc họp lãnh đạo chủ chốt đầu tiên sau khi Hội nghị Trung ương 9 đã thông qua một số nội dung quan trọng và giới thiệu nhân sự để Quốc hội khoá XV bầu các chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội.
Tổng bí thư chúc mừng việc Trung ương thống nhất rất cao giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV bầu giữ chức Chủ tịch nước và ông Trần Thanh Mẫn, ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội để Quốc hội khoá XV bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội.

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9 vào sáng 18/5, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ Trung ương đặc biệt nhấn mạnh dự thảo các văn kiện phải thực sự xứng tầm trình đại hội.

Thể hiện được ý chí, sức mạnh vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thời kỳ phát triển mới với khí thế mới, động lực mới, cũng như những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức mới đan xen.

Đồng thời, thể hiện quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Xác định đúng đắn những chủ trương, định hướng và các quyết sách lớn bảo đảm thực hiện thành công sự nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện, đồng bộ, xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm tới, đến năm 2030 (100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn đến năm 2045 (100 năm thành lập nước).

Nguyễn Đức

>> xem thêm

Bình luận(0)