Đà Nẵng đảm bảo giãn cách cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2020

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Sở Giáo dục Đào tạo TP Đà Nẵng đã ra công văn cập nhật công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020.

Sau khi UBND TP Đà Nẵng ra công văn khẩn về việc giãn cách xã hội toàn thành phố từ chiều 26/7, Sở GĐ&ĐT Đà Nẵng cũng đã thực hiện bằng việc có công văn gửi Phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện; Các trường, trung tâm trực thuộc Sở; Các trường đại học ngoài công lập thực hiện theo chỉ thị của UBND thành phố.
Nội dung công văn của Sở Giáo dục Đào tạo Đà Nẵng nêu rõ: Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 4869/UBND- SYT ngày 26/7/2020 về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học khẩn trương thực hiện những nội dung sau:
Thứ nhất, thời gian học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học: Học sinh, học viên các cơ sở giáo dục mầm non, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, tư vấn du học, năng khiếu, kĩ năng sống, các cơ sở dạy thêm học thêm... nghỉ học và dừng tất cả các hoạt động tập trung học sinh, học viên từ 13 giờ 00 ngày 26/7/2020 cho đến khi có thông báo tiếp theo.
Các trường đại học ngoài công lập căn cứ tình hình thực tế và chỉ đạo của Bộ chủ quản để quyết định việc tập trung sinh viên, học viên. Nhằm góp phần cùng thành phố chống dịch một cách triệt để, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị tổ dân phố, chính quyền địa phương và kêu gọi toàn thể nhân dân tăng cường giám sát, xử lý, thông tin đến Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan chức năng những trường hợp vi phạm quy định trên để kịp thời phối hợp, xử lý.
Da Nang dam bao gian cach cho thi sinh thi tot nghiep THPT 2020
Ảnh minh họa 
Thứ hai, về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 Thủ trưởng các đơn vị, trường học có trách nhiệm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới; chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1899/SGDĐT-CTTT ngày 24/7/2020 về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19.
Thứ ba, đối với công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020: Trưởng các điểm thi có trách nhiệm Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Mục 6, Công văn số 1899/SGDĐT-CTTTT. Bố trí mỗi điểm thi ít nhất 02 phòng dự phòng, sắp xếp bàn ghế đảm bảo giãn cách giữa các bàn dành cho thí sinh.
Làm việc trực tiếp với Phó Trưởng điểm phụ trách cơ sở vật chất để kiểm tra, rà soát tất cả các điều kiện đảm bảo an toàn cho cán bộ coi thi, nhân viên phục vụ và thí sinh dự thi.  Báo cáo công tác chuẩn bị, kiểm tra, rà soát… về Sở Giáo dục và Đào tạo trước 14h00 ngày 29/7/2020.
Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên có trách nhiệm chỉ đạo rà soát tình hình sức khỏe 100% học sinh, học viên tham gia thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, Báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo các trường hợp học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở trước 10h00 ngày 4/8/2020.
Thủ trưởng các đơn vị, trường học chủ động, sẵn sàng huy động tất cả cơ sở vật chất để phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 khi cần thiết.
Thứ 4, đối với các trường đại học ngoài công lập: Theo dõi chặt chẽ tình hình cán bộ, giảng viên, sinh viên ngoại tỉnh; kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động của sinh viên, khuyến cáo sinh viên thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch.
Thứ 5, đông tác theo dõi, báo cáo: Thủ trưởng các đơn vị, trường học có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, rà soát, nắm bắt tình hình đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên, báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo những tình huống đặc biệt Công Ngô Ngọc Hoàng Vương, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng để kịp thời phối hợp, hướng dẫn xử lý.
>>> Xem thêm video: Ca mắc Covid-19 (BN416) ở Đà Nẵng có dấu hiệu giống bệnh nhân 91 

|Nguồn VTC Now


Nhật Di

>> xem thêm

Bình luận(0)