Công tác cán bộ tại Bộ Xây dựng có nhiều sai phạm

(Kiến Thức) - Thanh tra Bộ Nội vụ vừa công bố kết luận Thanh tra chỉ ra nhiều tồn tại, sai phạm trong công tác cán bộ tại Bộ Xây dựng và kiến nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa công bố kết luận Thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng công chức, viên chức, bổ nhiệm công chức, viên chức làm lãnh đạo quản lý, số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn tại Bộ Xây dựng trong giai đoạn từ 1/1/2016 đến ngày 31/3/2018.
Thông báo kết luận Thanh tra số 709 nêu rõ, tại thời điểm thanh tra, còn 8 cơ quan, đơn vị hành chính thuộc, trực thuộc Bộ Xây dựng sử dụng 196 lao động hợp đồng để làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ và một số cơ quan đơn vị hành chính trưng tập viên chức làm việc theo vị trí việc làm công chức không đúng quy định.
Cong tac can bo tai Bo Xay dung co nhieu sai pham
 Trụ sở Bộ Xây dựng.
Tại một số đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Xây dựng vẫn còn tình trạng không ký hợp đồng làm việc đối với viên chức được tuyển dụng theo quy định mà chỉ ký Hợp đồng lao động hoặc chỉ xác định là viên chức đối với các trường hợp thăng hạng chức danh nghề nghiệp là chưa phù hợp quy định.
Thanh tra Bộ Nội vụ cũng đã chỉ ra một số tồn tại trong tuyển dụng viên chức. Cụ thể, việc chấm thi, tính hệ số điểm thi của một số kỳ thi còn sai sót, số lượng thành viên của một số Hội đồng tuyển dụng còn chưa đúng quy định là phải có 9 đến 14 thành viên.
Bên cạnh đó, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức viên chức lãnh đạo quản lý của Bộ xây dựng cũng bị Thanh tra Bộ Nội vụ chỉ ra một loạt sai phạm. 
Cụ thể như kiểm tra hồ sơ tại một số đơn vị sự nghiệp công lập vẫn còn việc đề xuất chủ trương và phê duyệt chủ trương bổ nhiệm đồng thời kết hợp phương án nhân sự cụ thể, tài liệu chưa thể hiện được việc Thủ trưởng đơn vị sử dụng viên chức đánh giá quá trình giữ chức vụ khi xe xét bổ nhiệm lại, thiếu tờ trình của bộ phận tham mưu.
“Ngoài ra, có 5 trường hợp tại thời điểm ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm 1 đến 2 tháng so với quy định; 8 hồ sơ viên chức quản lý không thể hiện đầy đủ các tài liệu về việc tuyển dụng viên chức theo quy định”, Thanh tra Bộ Nội vụ nêu rõ và cho biết, đến nay các đơn vị đã thu hồi quyết định bổ nhiệm chức vụ quản lý.
Thanh tra Bộ Nội vụ cũng cho biết, hiện nay còn có 3 cơ quan đơn vị hành chính thuộc, trực thuộc bộ có số lượng cấp phó mỗi đơn vị vượt 1 người so với quy định.
Cong tac can bo tai Bo Xay dung co nhieu sai pham-Hinh-2
 Thông báo kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ.
Từ những sai phạm trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ xây dựng thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. Rà soát, bãi bỏ, hủy bỏ các quy định, quyết định về công tác cán bộ không đúng không phù hợp, có sai phạm về quy trình tuyển dụng công chức bổ nhiệm chức danh lãnh đạo từ tháng 6/2012 đến nay.
Đồng thời, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan để xảy ra tồn tại hạn chế đã nêu trong Kết luận thanh tra để có hình thức xử lý phù hợp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng sử dụng, quản lý công chức, viên chức.
Chấm dứt việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ và việc sử dụng viên chức làm việc theo vị trí làm việc của công chức tại các cơ quan hành chính. Đồng thời, bố trí sắp xếp số lượng cấp phó của người đứng đầu các cơ quan đơn vị theo đúng quy định.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)