Bí thư Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký tái đắc cử Chủ tịch HĐND Quảng Ninh

Với tỷ lệ 100% phiếu bầu, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 18/6, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh; bầu các Trưởng ban, Phó Trưởng Ban HĐND tỉnh, quyết định số lượng thành viên các Ban HĐND tỉnh, Hội thẩm nhân dân của TAND tỉnh nhiệm kỳ mới.
Bi thu Quang Ninh Nguyen Xuan Ky tai dac cu Chu tich HDND Quang Ninh
 Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh bỏ phiếu bầu các chức danh của HĐND tỉnh.
Ông Nguyễn Xuân Ký tái đắc cử Chủ tịch HĐND Quảng Ninh
Với 100% phiếu bầu (66/66 đại biểu), ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND khóa XIII, tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026.
Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh là bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV; ông Lê Văn Ánh, Bí thư Thành ủy Móng Cái được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XIV nhấn mạnh, cương vị, chức trách được giao là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và cử tri, nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh cho biết, HĐND tỉnh sẽ chú trọng ban hành các nghị quyết về cơ chế, chính sách, biện pháp khơi thông các điểm nghẽn, nút thắt, huy động, phân bổ, kết nối và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; cơ cấu lại thu, chi ngân sách nhà nước, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; thúc đẩy đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) và xã hội hóa; ngân sách tập trung chi cho an sinh xã hội và các công trình có tính chất động lực lan tỏa nhằm thực hiện bằng được 3 khâu đột phá được Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh xác định.
Bi thu Quang Ninh Nguyen Xuan Ky tai dac cu Chu tich HDND Quang Ninh-Hinh-2
 Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Khóa XIV phát biểu nhận nhiệm vụ.
Kiên trì đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế và chất lượng tăng trưởng; chuyển dịch cơ cấu công nghiệp, tăng nhanh quy mô trong GRDP và tỷ trọng đóng góp của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Phát triển kinh tế biển và nông nghiệp sinh thái tương xứng với tiềm năng, lợi thế…
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính một cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, giữ vững vị trí đứng đầu nhóm đầu cả nước về chỉ số PCI, chỉ số PAR Index, chỉ số SIPAS và chỉ số PAPI; thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia. Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, văn minh...
Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, Thường trực HĐND tỉnh nhận thức rõ bổn phận và trách nhiệm của mình, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, ra sức học tập, tu dưỡng, thực hành đạo đức “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì nhân dân, vì tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Ông Nguyễn Xuân Ký sinh năm 1972, quê quán huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Khoa học môi trường, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Thạc sĩ Quản trị an ninh phi truyền thống.
Ông Nguyễn Tường Văn tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh
Tại kỳ họp, ông Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đã được bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, với số phiếu bầu tuyệt đối, 66/66 đại biểu tán thành, đạt 100%.
Ông Nguyễn Tường Văn sinh năm 1971; quê quán huyện Kiến A, TP. Hải Phòng; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế công nghiệp và Dịch vụ, Tiến sĩ chuyên ngành Phát triển kinh tế biển.
Ông Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khóa XIII; ông Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII; bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII; ông Phạm Văn Thành, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.
Bi thu Quang Ninh Nguyen Xuan Ky tai dac cu Chu tich HDND Quang Ninh-Hinh-3
Ông Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.
 
Phát biểu sau khi tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Tường Văn, khẳng định, với ý thức, trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và cử tri, nhân dân trong tỉnh, tập thể Thường trực UBND tỉnh, mỗi đồng chí thành viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 trên từng cương vị công tác sẽ luôn cố gắng hết sức mình cùng với các đại biểu HĐND tỉnh phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong thời gian tới.
UBND tỉnh sẽ tập trung bám sát các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; chủ động sâu sát cơ sở, lắng nghe tiếng nói của người dân và doanh nghiệp để đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong tình hình mới; thống nhất trong nhận thức, ý chí và hành động để tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong toàn xã hội để đề ra định hướng chiến lược đúng đắn, tầm nhìn dài hạn, chương trình hành động, kế hoạch công tác phù hợp, sát thực tiễn và tổ chức thực hiện có hiệu quả.
Xây dựng một chính quyền đổi mới và hành động, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; đề cao trách nhiệm cá nhân, vai trò người đứng đầu chủ động, sáng tạo và sự quyết tâm của mỗi thành viên UBND tỉnh. Quản lý, sử dụng hiệu quả, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để huy động mọi nguồn lực, bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, phát triển hạ tầng có trọng tâm, trọng điểm, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh” theo định hướng chiến lược của Đại hội XV. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội, môi trường cân bằng, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, vùng miền; xây dựng con người, nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; phân cấp hợp lý, hiệu quả và làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của từng tổ chức và mỗi cá nhân; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của UBND tỉnh trên các lĩnh vực theo tinh thần tư duy “sáng tạo, đổi mới và quyết liệt trong tổ chức thực hiện". Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.
Ông Nguyễn Tường Văn nhấn mạnh, Nhận nhiệm vụ được Đảng bộ, chính quyền, cử tri, nhân dân giao phó trong nhiệm kỳ 2021-2026, tập thể Thường trực UBND tỉnh và các Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đoàn kết, đồng tâm, hiệp lực, thống nhất một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của UBND tỉnh trên mọi lĩnh vực.
 >>> Mời độc giả xem thêm video Quốc hội bổ nhiệm Phó Thủ tướng và Bộ trưởng:

Nguồn: VTV 4

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)