Infographic: Chấm thẩm định bài trắc nghiệm THPT Quốc gia thế nào?

Infographic: Chấm thẩm định bài trắc nghiệm THPT Quốc gia thế nào?

Chấm thẩm định là khâu giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo có cơ sở đánh giá tổng thể về chất lượng của công tác chấm thi. Quy trình chấm thi như thế nào thì quy trình chấm thẩm định cũng như vậy.