Vì sao FBI điều tra cái chết của nhà khoa học Nikola Tesla?

Vì sao FBI điều tra cái chết của nhà khoa học Nikola Tesla?

Ngày 7/1/1943, nhà khoa học Nikola Tesla qua đời sau khi dành gần như toàn bộ cuộc đời cho những sáng chế, phát minh quan trọng góp phần thay đổi cuộc sống nhân loại. Trước cái chết của ông, FBI thực hiện một cuộc điều tra.