Giáo sư Nguyễn Xiển - một người Vinh lỗi lạc

Giáo sư Nguyễn Xiển - một người Vinh lỗi lạc

Giáo sư Nguyễn Xiển (1907 – 1997) là 'một trí thức yêu nước, yêu dân chủ và tiến bộ' như ông từng xác nhận. Ông đến với Cách mạng như một lẽ tự nhiên của một người yêu nước và vì kính trọng, tin tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

‘Thầy giáo làng’ nhiều học trò nhất Việt Nam

‘Thầy giáo làng’ nhiều học trò nhất Việt Nam

Thầy giáo Nguyễn Quốc Hùng, MA vang bóng một thời vừa ra mắt cuốn sách 'Thày giáo làng'' trong đó giới thiệu phương pháp học tiếng Anh, cách giao tiếp ứng xử rất chuyên nghiệp và...

Kim loại lỏng: Vũ khí mới chống siêu vi khuẩn

Kim loại lỏng: Vũ khí mới chống siêu vi khuẩn

TS. Trương Vĩ Khánh (Đại học Flinders, Úc) và các cộng sự từ Mỹ và Úc đã phát triển một phương pháp xử lý lớp phủ kim loại đơn giản cho băng, thiết bị y tế và các bề mặt khác có...