Ngưỡng mộ những thần đồng danh tiếng nhất lịch sử nhân loại

Ngưỡng mộ những thần đồng danh tiếng nhất lịch sử nhân loại

Ngày từ khi còn nhỏ, một số người bộc lộ sự thông minh, tài năng hơn người. Họ trở thành những thần đồng danh tiếng nhất lịch sử khiến người đời ngưỡng mộ, thán phục.

Vinh danh trí thức 2022: TS. Vũ Chí Cường

Vinh danh trí thức 2022: TS. Vũ Chí Cường

TS. Vũ Chí Cường là chuyên gia đầu ngành của Viện Khoa Học Thủy Lợi Việt Nam, tích cực tham gia Hội Khoa Học Kỹ Thuật Máy Thủy Khí Việt Nam.

Vinh danh trí thức 2022: GS.TS. Bùi Thế Cường

Vinh danh trí thức 2022: GS.TS. Bùi Thế Cường

GS.TS. Bùi Thế Cường tham gia giảng dạy ở Đại học Quốc gia Brunei (2013-2014), là nghiên cứu viên khách mời ở Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á Đại học Kyoto...

Vinh danh trí thức 2022: KS. Bùi Công Khê

Vinh danh trí thức 2022: KS. Bùi Công Khê

KS. Bùi Công Khê đạt nhiều thành tích trong ứng dụng KHCN, các vật liệu và công nghệ mới trong việc xử lý môi trường và nước thải bệnh viện.

Vinh danh trí thức 2022: GS.TS Phạm Gia Khánh

Vinh danh trí thức 2022: GS.TS Phạm Gia Khánh

GS.TS Phạm Gia Khánh đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, khi nghỉ hưu ông vẫn tham gia nhiều công việc lãnh đạo, nghiên cứu trong ngành y.