"Bệnh nhân 243" điền toàn bộ vào ô "không" khi khai báo y tế ở Bệnh viện Phụ sản HN

"Bệnh nhân 243" điền toàn bộ vào ô "không" khi khai báo y tế ở Bệnh viện Phụ sản HN

Khi khai báo y tế tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, bệnh nhân đã qua 14 ngày kể từ khi đến Bệnh viện Bạch Mai nên đã điền toàn bộ vào ô "không".