Nhận biết 4 dấu hiệu súp lơ tắm hóa chất

Nhận biết 4 dấu hiệu súp lơ tắm hóa chất

Một số thương lái, người buôn rau đã trộn lẫn súp lơ Việt Nam với Trung Quốc rồi vô tư bày bán, mời chào rằng đó là rau sạch chuẩn 100%. Muốn mua được súp lơ Việt Nam nhất định...