Dấu hiệu nhận biết bệnh Whitmore

Dấu hiệu nhận biết bệnh Whitmore

Whitmore là bệnh nhiễm trùng nặng, tỷ lệ tử vong cao, một số trường hợp diễn tiến tối cấp, tử vong nhanh nếu không được chẩn đoán sớm.