Infographic: “tiền bối” tàu ngầm Kilo Project 636

Project 877 Paltus là "tiền bối" của tàu ngầm phi hạt nhân tấn công Project 636 Varshavyank mà Nga xuất khẩu cho Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Project 877 Paltus được NATO định danh là Kilo, trong khi Project 636 Varshavyanka được gọi là Improved Kilo, dù vậy thông thường người ta hay gọi chung từ Kilo để chỉ 2 kiểu tàu ngầm phi hạt nhân do Cục thiết kế Rubin phát triển.
Tàu được thiết kế nhằm tiêu diệt các tàu ngầm, tàu mặt nước cũng như các phương tiện thủy của đối phương, nó có thể hoạt động độc lập hoặc theo các yêu cầu nhiệm vụ khác nhau.
Tàu ngầm Project 877 Paltus có kích thước nhỏ hơn Project 636, với lượng giãn nước 2.300 tấn (khi nổi) so với 2.350 tấn của Project 636 và 3.000 tấn khi lặn so với 4.000 tấn của Project 636.
Hệ thống vũ khí của Project 877 cũng kém hơn khi chỉ có khả năng phóng được ngư lôi, thủy lôi trong khi Project 636 được tích hợp tên lửa chống tàu siêu thanh Klub-S. Dù vậy thì nhà sản xuất có thể nâng cấp giúp Project 877 có được tính năng này.
Dưới đây là infographic về tàu ngầm Project 877 Paltus:
Hoàng Lê

Bình luận(0)