Có tự trồng được gỗ trầm hương?

(Kiến Thức) - Trầm hương được nhiều quốc gia trên thế giới chọn làm nguyên liệu cho công nghệ chế biến nước hoa, mỹ phẩm và dược liệu...

Hỏi: Có cách nào để tự trồng được cây trầm hương không? - Trần Thu Hiền (Thanh Hóa).
Co tu trong duoc go tram huong?
 
TS Trần Hợp, Hội Trầm hương Việt Nam: Người ta làm trầm hương nhân tạo được thực hiện bằng cách làm cho cây dó bầu bị thương như khoan sâu vào thân cây, lấy mảnh thép găm sâu vào thân cây và tiêm vào đó một hỗn hợp hóa học kích thích tạo trầm. Trong khoảng từ 4 năm trở lên, khi nước mưa thấm vào hòa với nhựa của cây, từ đó sẽ kết trầm. 
Thực tế, đã có nhiều nông dân tự làm được chế phẩm tạo trầm. Trầm hương được nhiều quốc gia trên thế giới chọn làm nguyên liệu cho công nghệ chế biến nước hoa, mỹ phẩm và dược liệu với giá thành rất cao (giá trầm hương loại 1 trên thế giới từ 6.000 - 6.500USD/kg, giá tinh dầu trầm khoảng 9.000USD/1 lít).
PV (ghi)

Bình luận(0)