Một số cửa hàng 9h sáng mới được mở cửa

Một số cửa hàng 9h sáng mới được mở cửa

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết TP Hà Nội đang dự thảo quy định một số cửa hàng chỉ mở cửa kinh doanh từ 9h để giảm mật độ giao thông, thực hiện tốt giãn cách xã hội.