Cần phân biệt rõ đâu là Kinh đâu là sách?

Nhiều người ngày nay vì muốn làm công đức nên hễ nghe ai nói Sư-tổ hay vị Hòa-thượng này nói thế này, thế kia là coppy ra đăng tải cho đó là lời Phật dạy.

Các bạn đồng tu thân mến!
Nhiều người ngày nay vì muốn làm công đức nên hễ nghe ai nói Sư-tổ hay vị Hòa-thượng này nói thế này, thế kia là coppy ra đăng tải cho đó là lời Phật dạy. Ngày nay trên mạng toàn cầu có không biết bao nhiêu là sách vở viết về giáo lý nhà Phật và cả các tôn giáo khác để có sức thuyết phục người nghe, họ đều nói là của Phật của Sư-tổ v.v…và vân vân. Cái lo nhất là nhiều khi trích đúng Kinh, nhiều khi qua truyền tay, lời nói của nhiều người, trải qua nhiều đời thì đã không còn chính xác nữa và nhiều khi sai hoàn toàn với lời Phật dạy khiến người đời sau có khi bị sa hố hay lạc vào lưới khả nghi.
Can phan biet ro dau la Kinh dau la sach?
Biết được điều này sẽ xẩy ra ở đời vị-lai, đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni đã chỉ dạy Ngài A-Nan khi kiết tập Kinh để phân biệt với sách vở thì Kinh nào do chính Phật nói bắt buộc phải có câu Phật Thuyết. Vì thế, trong việc kiết tập Kinh điển đều có những nguyên tắc và quy định rất rõ ràng là: phàm những Kinh nào do chính tự Phật nói ra ở đầu cuốn Kinh đều có hai chữ "Phật Thuyết…". Như trong Kinh Phật A-Di-Đà tiểu bản cũng có đề ở đầu cuốn Kinh "Phật thuyết…", còn những Kinh mà các đệ-tử của Phật sau này kiết tập lại lời Phật dạy thì thường đầu kinh có câu: "Tôi nghe như vầy, một thuở nọ..." Với cách này thì những kẻ tà đạo, ma, quỷ không thể phá rối, xuyên tạc Kinh điển, lời dạy của Phật.
Còn đối với những Kinh mà do các đệ-tử của Phật hỏi và được Ngài chỉ dạy, trả lời thì không có hai từ này. Ví dụ như trong Kinh Kim-Cang, Bát-Nhã Ba-La-Mật, Kinh Diệu-Pháp Liên-Hoa, Kinh Đại-Phương-Quảng Phật, Kinh Hoa-Nghiêm v.v.. không thấy có hai chữ này.
Còn về sách qua các vị Pháp-sư hay người khác nói ra chỉ được gọi là sách vở chứ tuyệt nhiên không được gọi là Kinh điển. Muốn biết lời trong sách nói đúng hay sai giáo lý lời dạy của Phật thì phải lấy Kinh ra để xét soi mà phân biệt đúng sai. Nếu không vô tình nói sai lời Phật mà mắc vào tội vô tình phỉ báng chính pháp.
Cư sĩ Quảng Tịnh
Ngày 31 tháng 1 năm 2016.
Theo Phật giáo Việt Nam

Bình luận(0)