Vì sao kết quả kinh doanh của Coteccons 9 tháng đầu năm "lao dốc"?

(Kiến Thức) - Mặc dù lợi nhuận 9 tháng sụt giảm mạnh nhưng Coteccons là đơn vị không hề sử dụng đòn bẩy tài chính mà dùng nguồn tiền sẵn có để hoạt động.

9 tháng 2019, doanh thu thuần của CTCP Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD)  đạt mức 16.262 tỷ đồng, giảm hơn 21% so với cùng kỳ. Giá vốn chiếm 15.551 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp cũng lao dốc 50%, về mức 711 tỷ đồng.

Trong khi doanh thu hoạt động tài chính giảm gần 20%, còn 195 tỷ đồng thì lợi nhuận liên doanh liên kết lại ghi âm gần 4 tỷ đồng. Thêm vào đó, lợi nhuận khác cũng lao dốc gần 78%, xuống 27 tỷ đồng.

Mặc dù cố gắng cắt giảm chi phí quản lý doanh nghiệp 16%, về mức 324 tỷ đồng nhưng sau cũng lợi nhuận sau thuế của Coteccons vẫn giảm mạnh 60%, còn 478 tỷ đồng trong 9 tháng.

Riêng trong quý 3/2019 lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ cũng giảm 65%, còn 165 tỷ đồng.

Còn đơn vị liên kết của Coteccons là CTCP Đầu tư Xây dựng Ricons ghi nhận mức độc giảm nhẹ hơn chỉ 4% khi đạt lợi nhuận sau thuế 9 tháng 205 tỷ đồng.

Năm 2019, Coteccons đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 27,000 tỷ đồng và lợi nhuận 1,300 tỷ đồng. Như vậy, 9 tháng, doanh nghiệp này thực hiện được 60% về doanh thu và 37% về lợi nhuận.

Vi sao ket qua kinh doanh cua Coteccons 9 thang dau nam
 

Theo giải trình của Coteccons, doanh thu của Công ty giảm do khó khăn chung của ngành xây dựng. Các dự án bất động sản đã ký nhưng ngưng triển khai hoặc triển khai chậm.

Thêm vào đó là sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp xây dựng trong gian đoạn đấu thầu do nguồn việc ít ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh chung.

Còn lợi nhuận gộp của Coteccons cũng giảm mạnh do một số công trình có thời gian thi công dài hơn dự kiến, làm tăng chi phí cố định. Đồng thời, áp lực giảm giá trong công tác đấu thầu với chủ đầu tư cũng làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận gộp.

Việc doanh thu tài chính sụt giảm do doanh thu được chủ đầu tư xác nhận chậm, dòng tiền thu từ khách hàng chậm, Công ty phải sử dụng nguồn tiền tiết kiệm sẵn có để thanh toán cho các nhà thầu phụ/nhà cung cấp/đội thi công theo điều khoản trong hợp đồng. Đồng thời, trong kỳ Công ty có góp vốn điều lệ vào Công ty Covestcons nên làm giảm nguồn tiền gửi tiết kiệm, ảnh hưởng đến doanh thu.

Tổng tài sản tại thời điểm cuối tháng 9 của Coteccons giảm gần 11%, xuống còn 14.987 tỷ đồng. Nợ phải trả cũng giảm đáng kể 24%, về mức 6.761 tỷ đồng trong đó chủ yếu là giảm khoản mục phải trả người bán ngắn hạn.

Tiền và các khoản tương đương tăng mạnh 74%, lên con số 963 tỷ đồng. Đáng nói, Coteccons hoạt động mà không hề vay nợ tài chính trong 9 tháng qua.

Minh An

>> xem thêm

Bình luận(0)