Ly khai miền đông thảo luận chính sách nhà nước với Kiev?

Có quy chế đặc biệt nhưng ly khai miền đông Ukraine không loại trừ cuộc đối thoại với Kiev về chính sách kinh tế và xã hội.

Điều này sẽ là có thể sau khi nghiên cứu dự luật của Ukraine về quy chế đặc biệt của Donbass - Phó Thủ tướng CHND Donetsk Andrei Purgin tuyên bố. Ông lưu ý rằng để được như vậy, trong luật cần có những điều khoản đáp ứng nhiệm vụ phát triển chính trị và kinh tế của CHND Donetsk.
 Phó Thủ tướng CHND Donetsk Andrei Purgin.
Cộng hòa Nhân dân Lugansk cũng cho biết sẽ tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng dự thảo luật của Ukraine về quy chế đặc biệt của khu vực. Tuyên bố này được Chủ tịch Hội đồng tối cao của CHND Lugansk Aleksey Karyakin nói với các nhà báo ngày 9/9. Ông Aleksey Karyakin nhận định rằng Lugansk sẽ có thể đi tới đối thoại chính trị với nhà chức trách Kiev, nhưng chỉ khi văn kiện luật tính đến “thực tế hiện nay” và “thực sự có đóng góp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của CHND Lugansk”.
Theo Biên bản được Nhóm Liên lạc về Ukraine thông qua vào ngày 5/9, chính quyền Kiev phải tiến hành phân cấp quyền lực. Cụ thể, Kiev phải thông qua đạo luật "Về trình tự thời nhiệm của chính quyền tự quản địa phương tại những khu vực nhất định ở vùng Donetsk và Lugansk". Tương ứng với quy định trong đạo luật này về quy chế đặc biệt, Kiev có nghĩa vụ đảm bảo tổ chức cuộc bầu cử địa phương trước thời hạn.
Song Tử (theo VOR)

Bình luận(0)