Cấp cứu muộn do không biết nhóm máu

Cấp cứu muộn do không biết nhóm máu

Nhiều trường hợp bệnh nặng cần cấp cứu truyền máu kịp thời nhưng bị chậm hơn so với điều kiện có thể do không biết nhóm máu của mình.

Lý thú quá trình tạo máu ở thai nhi

Lý thú quá trình tạo máu ở thai nhi

Trong suốt thời kỳ phôi thai, lần lượt túi noãn hoàng, gan, lách, tuyến ức, hạch bạch huyết và tuỷ xương tham gia hình thành các tế bào máu.