Thiên hà nhẹ nhất trong vũ trụ

Thiên hà nhẹ nhất trong vũ trụ

Theo kết quả của một nghiên cứu được công bố trực tuyến trên Tạp chí Vật lý thiên văn, một thiên hà lùn có tên Segue 2 là thiên hà có khối lượng nhỏ nhất trong vũ trụ được biết đến.