Để hoang một bệnh viện đầu tư trăm tỷ đồng

Để hoang một bệnh viện đầu tư trăm tỷ đồng

Bệnh viện đa khoa Chân Mây (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) có trị giá đầu tư hàng trăm tỷ đồng. Sau thời gian hoạt động kém hiệu quả và “hạ cấp” sáp nhập vào trung tâm y tế huyện,...