Ông Poroshenko không mạnh tay với miền đông sau bầu cử?

(Kiến Thức) - Chuyên gia Mỹ nhận định, ông Petro Poroshenko sẽ tìm biên pháp chính trị cho cuộc xung đột ở miền đông Ukraine thay vì đối đầu quân sự.

Đó là nhận định của ông William Pomeranz, Phó giám đốc Viện nghiên cứu Kennan, Washington (Mỹ). Theo đó, ông William Pomeranz cho rằng: “Ông Poroshenko đã nêu rõ rằng ông sẽ chọn phương pháp cải cách chính trị toàn quốc thay vì đối đầu quân sự. Tôi cũng cho rằng ông ta cũng đã thấy được hậu quả về mặt chính trị với lệnh ngừng bắn tại miền đông Ukraine”.
 Binh sĩ Ukraine trong chiến dịch miền đông.
Ông Pomeranz cho rằng sự ổn định chính trị cho khủng hoảng sẽ không đến trong tương lai gần và ông Poroshenko sẽ thúc đẩy cải cách tại những khu vực do ông kiểm soát và “sẽ theo đuổi việc thương lượng và cố gắng tái hợp những tỉnh miền đông với Ukraine”. Việc này cũng sẽ phụ thuộc một phần vào phía Nga.
Ông Pomeranz cũng chỉ ra rằng cuộc bầu cử Quốc hội Ukraine cho thấy ông Poroshenko sẽ phải làm việc với những lực lượng chính trị trong nước khác để áp dụng những chương trình nghị sự của ông và hình thành một chính phủ liên minh.
Ông Pomeranz kết luận: “Tôi nghĩ rằng thành phần chính trị của Quốc hội mới rất khác so với Quốc hội cũ nhưng hiện tại vẫn chưa cho thấy sự cấp tiến của họ. Những đảng đối lập sẽ hoạt động mạnh mẽ, phần lớn là ở phía những người theo chủ nghĩa xã hội, và cả phía đảng viên đảng nhân dân cũng như các đảng nhỏ thân Nga”..
Phong Đức

Bình luận(0)