Tiêu Điểm Thế Giới

Tiêu điểm thế giới bao gồm những sự kiện nóng trên thế giới cập nhập liên tục và các bài bình sâu về nguyên nhân, hậu quả, tieu diem the gioi

Tại sao mặt trời vẫn chưa cháy xong?

Tại sao mặt trời vẫn chưa cháy xong?

Nếu không có mặt trời thì thực vật trên trái đất không thể quang hợp, và nhiệt độ giảm xuống cũng sẽ làm cho các sự sống khác trên trái đất không thể tiếp tục tồn tại.