Đất Xanh Miền Trung bị thu hồi dự án ở Quảng Nam

Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung bị thu hồi dự án khu dân cư thôn 1 Điện Dương vì chậm triển khai các hồ sơ thủ tục theo quy định.

Ngày 6/9, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, UBND tỉnh Quảng Nam vừa ra Quyết định thu hồi dự án của Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung. Khu dự án này ở thôn 1 Điện Dương, thị xã Điện Bàn (giai đoạn 3).
Lý do thu hồi được xác định là do Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung chậm triển khai thực hiện các hồ sơ thủ tục theo quy định của pháp luật.
Dat Xanh Mien Trung bi thu hoi du an o Quang Nam
 Đất Xanh Miền Trung bị thu hồi dự án khu dân cư thôn 1 Điện Dương vì chậm triển khai thực hiện các hồ sơ thủ tục theo quy định của pháp luật.
UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung chấp hành chủ trương chấm dứt hoạt động của Dự án; phối hợp làm việc với các Sở, ngành, địa phương để giải quyết các phát sinh liên quan (nếu có).
Đồng thời, giao UBND thị xã Điện Bàn, Sở Xây dựng, Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh, Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan ban hành hoặc tham mưu UBND tỉnh ban hành thông báo chấm dứt hiệu lực các văn bản liên quan theo thẩm quyền và hoàn trả tiền ký quỹ cho Công ty theo quy định. Giao UBND thị xã Điện Bàn sử dụng khu đất này để đầu tư khu dân cư, trong đó ưu tiên bố trí cho các hộ thuộc diện giải phóng mặt bằng vệt cây xanh tuyến ĐT 603A.
Theo P.V/Tổ Quốc

>> xem thêm

Bình luận(0)