Lễ Vu Lan ngẫm lời Phật dạy về đạo hiếu

Lễ Vu Lan ngẫm lời Phật dạy về đạo hiếu

Phật dạy: "Tột cùng tột điều thiện không gì hơn hiếu./Cùng tột điều ác không gì hơn bất hiếu". Ngày lễ Vu Lan, hãy cùng đọc những lời phật dạy về đạo hiếu để suy ngẫm.

Tìm về cuộc sống bình an

Tìm về cuộc sống bình an

Tôi viết ra câu chuyện của chính tôi, không có ý gì ngoài tâm chia sẻ những trải nghiệm từ cuộc sống, với mong muốn tìm được sự đồng cảm và cùng nhau rút ra những bài học hữu ích.

Lúc đang mắng chửi, mình là ai?

Lúc đang mắng chửi, mình là ai?

Nói có khi gây thù chuốc oán, có lúc lại thành bạn, tri âm. Nói theo, nói leo, nói hùa, nói quên cả mình đang ở đâu thì tự mình khoét miệng vực cho mau lọt thỏm, đen thui.