VNDirect vượt kế hoạch 7 tháng, muốn điều chỉnh lợi nhuận năm tăng 82%

VND điều chỉnh kế hoạch doanh thu hoạt động năm 2021 lên mức 3.951 tỷ đồng, tăng 55% so với kế hoạch ban đầu và lợi nhuận sau thuế lên mức 1.600 tỷ đồng, tăng 82%.

HĐQT CTCP Chứng khoán VNDirect (VND) vừa thông qua việc thay đổi kế hoạch kinh doanh năm 2021 và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi này.
Trong đó, VND điều chỉnh kế hoạch doanh thu hoạt động năm 2021 lên mức 3.951 tỷ đồng, tăng 55% so với kế hoạch ban đầu và lợi nhuận sau thuế lên mức 1.600 tỷ đồng, tăng 82%.
Như vậy, sau khi điều chỉnh, kế hoạch lợi nhuận sau thuế gấp hơn 2,3 lần so với thực hiện năm 2020.
VND cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2021, Công ty đạt 2.209 tỷ đồng doanh thu hoạt động và 1.056 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Theo đó, VND đã vượt 20% mục tiêu lợi nhuận sau thuế đề ra ban đầu.
Còn nếu so với kế hoạch điều chỉnh, Công ty đã thực hiện được 66% mục tiêu lợi nhuận sau 7 tháng.
VNDirect vuot ke hoach 7 thang, muon dieu chinh loi nhuan nam tang 82%
 
Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã thông báo về việc niêm yết bổ sung gần 215 triệu cổ phiếu VND từ ngày 17/8.
Trong đó, hơn 213 triệu cổ phiếu cổ đông hiện hữu đã đăng ký và thực hiện quyền mua sẽ được giao dịch. Đây là số cổ phần mà VNDirect đã chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 hồi tháng 6 và tháng 7 vừa qua. Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 14.500 đồng/cổ phiếu.
Ngoài ra, gần 617 nghìn cổ phiếu được phân phối tiếp cho nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm và chính thức được giao dịch từ ngày 18/7/2022. Số cổ phần này được phân phối cho cổ đông khác với giá 18.500 đồng/cổ phiếu.
Sau phát hành, vốn điều lệ của VNDirect đã tăng gấp đôi lên mức 4.349 tỷ đồng, tương ứng tổng số cổ phiếu niêm yết xấp xỉ 435 triệu đơn vị trong đó lượng cổ phiếu đang lưu hành là hơn 430 triệu đơn vị. 
Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)