Vingroup lên kế hoạch lãi 4.500 tỷ đồng, chia cổ tức 12,5%

Vingroup đặt mục tiêu doanh thu năm nay tăng 54% nhưng lợi nhuận lại giảm 1%.

Tập đoàn Vingroup (VIC) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021. Trong năm nay, Tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu thuần 170.000 tỷ đồng (7,4 tỷ USD) và lợi nhuận sau thuế khoảng 4.500 tỷ đồng, lần lượt tăng 54% và giảm 1% so với kết quả năm 2020.
Năm nay tập đoàn sẽ phát triển theo 3 trụ cột chính là công nghệ - công nghiệp - thương mại dịch vụ. Trong đó VinFast dự kiến ra mắt 5 mẫu xe máy điện và 3 mẫu xe ô tô thông minh (VF e34, VF35 và VF36), nhằm giữ vững thị trường nội địa và đồng thời đưa VinFast bước ra thị trường quốc tế.
Vingroup len ke hoach lai 4.500 ty dong, chia co tuc 12,5%
 
Năm 2020 vừa qua, Vingroup ghi nhận doanh thu thuần đạt 110.490 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.546 tỷ đồng, lần lượt giảm 15% và 41% so với năm 2019 do những ảnh hưởng của đại dịch.
Với kết quả đạt được, HĐQT trình phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 12,5%. Với hơn 3,38 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tập đoàn có kế hoạch phát hành tổng cộng 422,8 triệu cổ phiếu mới. Vốn điều lệ dự kiến tăng lên thành 38.052 tỷ đồng.
Nguồn vốn lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2020 là 4.360 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3-4/2021.
Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)