Vi phạm công bố thông tin, GTNFoods bị xử phạt 70 triệu đồng

GTN bị phạt tiền 70 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có quyết định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP GTNFoods (GTN).
Theo đó, GTN bị phạt tiền 70 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.
Vi pham cong bo thong tin, GTNFoods bi xu phat 70 trieu dong
 GTNFoods bị xử phạt.
Cụ thể, GTN công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN theo quy định pháp luật các tài liệu sau:
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Phương án sáp nhập tổng thể và Hợp đồng sáp nhập giữa Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam – CTCP và Công ty có nội dung về tỷ lệ hoán đổi sáp nhập; BCTC năm 2020 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán ký ngày 18/3/2021).
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (BCTC năm 2019 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán ký ngày 14/02/2020).
Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.413 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 87 tỷ đồng, lần lượt tăng 3,2% và giảm 1% so với 6 tháng đầu năm 2020.
Năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu thuần làn 3.073 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 244 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành được 36% kế hoạch lợi nhuận năm.
Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)