Tập đoàn Công nghiệp Cao su đặt kế hoạch lãi tăng 5%, chi 2.400 tỷ chia cổ tức

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP (HoSE: GVR) dự kiến tổ chức vào ngày 12/6 tới.
 

Theo tài liệu Đại hội được công bố, GVR đặt kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2020 với doanh thu là 24.647 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 4.029 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và 5% so với kết quả thực hiện năm 2019.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị dự kiến trình cổ đông kế hoạch cổ tức tiền tỷ lệ 6% trả cổ tức cho năm 2019, tương ứng với việc chi ra 2.400 tỷ đồng.

Trong quý 1 vừa qua, GVR ghi nhận doanh thu là 2.744 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ, lợi nhuận là 337 tỷ đồng, tăng 7%. Đáng chú ý, khoản lãi tiền gửi, tiền cho vay tại ngày cuối tháng 3 đạt hơn 194 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ.

Nhờ đó, doanh thu tài chính trong kỳ của GVR đạt gần 240 tỷ đồng, tăng 136%. Mặt khác, Công ty ghi nhận chênh lệch giảm gần 58 tỷ đồng khoản thu nhập từ cây cao su thanh lý, gãy đổ.

So với kế hoạch dự kiến, GVR mới chỉ thực hiện được 11% kế hoạch doanh thu và 8% kế hoạch lợi nhuận sau 3 tháng đầu năm 2020. 

Tap doan Cong nghiep Cao su dat ke hoach lai tang 5%, chi 2.400 ty chia co tuc
 GVR đặt kế hoạch lãi tăng 5% trong năm 2020.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2020, GVR cho biết, đến cuối năm 2019, Tập đoàn dự kiến thoái vốn tại các đơn vị ngoài ngành và thu về 2.342 tỷ đồng (theo giá trị sổ sách là 1.391 tỷ đồng), ghi nhận lãi 952 tỷ đồng, tới nay còn phải thoái 2.061 tỷ đồng. Trong đó, giá trị đầu tư của 5 công ty thủy điện chiếm hơn 50%, khoảng 1.079 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, GVR tiếp tục rà soát thoái vốn tại các doanh nghiệp khác, kể cả những đơn vị đang hoạt động có hiệu quả và thuộc ngành sản xuất chính để tập trung vào các lĩnh vực có biên lợi nhuận cao và ổn định hơn (chủ yếu là các khu công nghiệp gắn với các khu dân cư được quy hoạch cùng với dự án).

GVR cũng nghiên cứu thực hiện chuyển đổi 20 công ty nông nghiệp TNHH MTV do Tập đoàn đầu tư 100% vốn sang CTCP nhằm hướng đến hoạt động minh bạch, hiệu quả hơn và thu hút đầu tư bên ngoài, giảm vốn đầu tư của Tập đoàn. Ngoài ra, nguồn vốn thoái được dành để đầu tư các lĩnh vực hiệu quả hơn.

Trong năm 2020, GVR sẽ thực hiện sáp nhập Cao su Quavan vào Cao su Việt Lào, VRG Oudomxay vào Quasa Geruco, sáp nhập Cao su Hương Khê Hà Tĩnh vào Cao su Hà Tĩnh, Cao su Đăk Nông vào Cao su Đồng Phú...

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)