Sếp ngân hàng thu nhập "khủng", Sacombank, Techcombank, ACB lãi lớn sao?

Trong 6 tháng đầu năm nay nhờ kết quả kinh doanh khả quan, mức thù lao của lãnh đạo các ngân hàng cũng ghi nhận mức tăng từ 3% đến 100% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù chịu tác động nặng nề của dịch COVD-19, ngành ngân hàng vẫn ghi nhận chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng vượt bậc trong 6 tháng đầu năm 2021. Nhờ kết quả kinh doanh khả quan, mức thù lao của lãnh đạo các nhà băng cũng ghi nhận mức tăng từ 3% đến 100% so với cùng kỳ năm trước.
Sep ngan hang thu nhap
 Tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm nay của Sacombank tăng trưởng khả quan.
Dẫn đầu về thù lao của lãnh đạo ngân hàng là Sacombank của Chủ tịch Hội đồng quản trị Dương Công Minh. Báo cáo tài chính bán niên của ngân hàng này cho thấy, tổng thù lao mà dàn lãnh đạo Sacombank nhận được trong 6 tháng đầu năm là 80,5 tỷ đồng.
Trong đó bao gồm 20 tỷ đồng cho 7 thành viên Hội đồng quản trị, 7,8 tỷ đồng cho 4 thành viên ban kiểm soát và 52,6 tỷ đồng cho 15 thành viên ban Tổng giám đốc.
Như vậy, mức thù lao sau thuế bình quân mà Chủ tịch Dương Công Minh và các thành viên Hội đồng quản trị nhận được vào khoảng 478 triệu đồng/tháng. Mỗi thành viên ban kiểm soát ngân hàng Sacombank nhận được thù lao hơn 325 triệu đồng/tháng.
Trong khi đó, các thành viên ban Tổng giám đốc của nhà băng này bao gồm Tổng giám đốc Nguyễn Đức Thạch Diễm nhận được thù lao bình quân lên tới 584,9 triệu đồng/tháng.
Tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm nay của Sacombank tăng trưởng khả quan so với cùng kỳ. Luỹ kế 6 tháng đầu năm ngân hàng này thu 2.424 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 70% so với cùng kỳ năm 2020.
Sep ngan hang thu nhap
Thu nhập bình quân của lãnh đạo các ngân hàng tăng cao. (Ảnh minh họa). 
Tiếp theo, Hội đồng quản trị của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) nửa đầu năm nay hoạt động với 8 thành viên, với ông Trần Hùng Huy là Chủ tịch. Tổng thù lao ngân hàng đã trả cho các thành viên Hội đồng quản trị thời gian này là 11,8 tỷ đồng, cao hơn 32% so với cùng kỳ năm trước.
Như vậy, mức thù lao bình quân Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị ACB được chi trả nửa đầu năm nay khoảng 1,5 tỷ đồng/người, tương đương 246 triệu đồng/người/tháng. So với nửa đầu năm 2020, mức thù lao bình quân kể trên của các thành viên Hội đồng quản trị ACB đã tăng 60 triệu đồng mỗi tháng.
Được biết, lợi nhuận trước thuế của ACB tại quý 2/2021 đạt 3.248 tỷ đồng, tăng 71,5% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng chính đến từ tín dụng và hoạt động dịch vụ.
Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, tổng thu nhập hoạt động của ACB đạt hơn 11.900 tỷ đồng, tăng 40% so với 6 tháng đầu năm 2020. Chi phí hoạt động giảm 13,8% xuống 3.557 tỷ đồng. Chi phí dự phòng tăng tới 3,7 lần lên 1.992 tỷ. Theo đó, lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm đạt 6.352 tỷ, tăng 66% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế đạt 5.071 tỷ đồng.
Trong khi đó, 12 thành viên trong Hội đồng quản trị và ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) có mức thù lao bình quân nửa đầu năm nay là 246 triệu đồng/tháng.
Kết quả hoạt động trong nửa đầu năm của ngân hàng Techcombank cũng khá khả quan trong 6 tháng đầu năm 2021 với lợi nhuận trước thuế đạt 11,5 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 71,2% so với cùng kỳ năm trước.
Cuối quý 2/2021, tổng tài sản Techcombank đạt 504,3 nghìn tỷ đồng, tăng 14,7% so với đầu năm. Tổng dư nợ tín dụng của khách hàng tại 30/06/2021 đạt 353,7 nghìn tỷ đồng, tăng 11,2%.
Khánh Hoài (T/H)

>> xem thêm

Bình luận(0)