Phân bón PMB đặt kế hoạch đi lùi năm 2021

PMB đề ra kế hoạch tổng doanh thu ở mức 1.538 tỷ đồng, lãi trước thuế và lãi sau thuế lần lượt là 10,3 tỷ đồng và 8,24 tỷ đồng.

CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc (PMB) vừa đưa ra kế hoạch kinh doanh cho năm 2021.
Cụ thể, PMB đề ra kế hoạch tổng doanh thu ở mức 1.538 tỷ đồng, lãi trước thuế và lãi sau thuế lần lượt là 10,3 tỷ đồng và 8,24 tỷ đồng, các chỉ tiêu này đều đi lùi so với năm trước.
Sau 2 quý đầu năm có lãi, PMB bất ngờ báo lỗ 1,4 tỷ đồng trong quý 3. Doanh thu thuần trong kỳ chỉ đạt 200 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm trước.
Phan bon PMB dat ke hoach di lui nam 2021
PMB đặt kế hoạch đi lùi. 
Theo PMB, nhu cầu phân bón năm 2020 vẫn theo xu hướng giảm, nguồn cung dồi dào, lượng hàng tồn kho tại hệ thống cao; trong khi dịch bệnh kéo dài và tình trạng cạnh tranh vẫn gay gắt. Do đó, chênh lệch giữa giá mua và giá bán tiếp tục giảm so cùng kỳ, lợi nhuận gộp thu hẹp 32% so cùng kỳ.
Mặc dù đã tiết giảm các khoản chi phí, PMB vẫn không thể thoát lỗ trong quý 3. Tuy nhiên, nhờ kết quả 2 quý đầu năm, doanh nghiệp phân bón này vẫn có lãi trước thuế ở mức 11,3 tỷ đồng và lãi ròng lũy kế 8,6 tỷ đồng, đi lùi 31% so cùng kỳ.
So với kế hoạch 2020, Công ty cũng đã hoàn thành được 59% mục tiêu doanh thu và 99% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.
Về kế hoạch sản lượng kinh doanh, Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc đề ra chỉ tiêu Đạm Phú Mỹ ở mức 155.000 tấn, NPK Phú Mỹ ở mức 30.000 tấn, phân bón thương hiệu Phú Mỹ do Tổng công ty nhập khẩu kaf 30.000 tấn, các sản phẩm từ gốc Ure là 1.000 tấn.
Trước đó, một công ty trong lĩnh vực phân bón là CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM) cũng đưa ra kế hoạch kinh doanh sụt giảm cho năm 2021.
Cụ thể, DCM dự kiến đem về 7.839 tỷ đồng tổng doanh thu trong năm 2021, tức tăng 8% so năm 2020. Lợi nhuận sau thuế dự kiến chỉ đạt 197 tỷ đồng, chỉ bằng 30% so với số lãi ước tính năm 2020.
Ngoài ra, DCM cũng lên kế hoạch về sản lượng năm 2021. Cụ thể sản lượng sản xuất Đạm Cà Mau (Urê quy đổi) dự kiến đạt gần 860 ngàn tấn và NPK dự kiến đạt 155 ngàn tấn.
Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)