Ocean Group lên kế hoạch xoá nợ 2.553 tỷ đồng khó đòi

Ocean Group cho biết các khoản nợ phải thu khó đòi đã tồn tại từ năm 2014 đến nay, các khoản nợ này đều liên quan đến thời kỳ của lãnh đạo cũ với tính pháp lý phức tạp.  

CTCP Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group, OGC) vừa thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án xử lý đối với các khoản nợ phải thu khó đòi của công ty. 
Ocean Group cho biết các khoản nợ phải thu khó đòi của công ty và công ty con đã tồn tại từ năm 2014 đến nay, các khoản nợ này đều liên quan đến thời kỳ của lãnh đạo cũ với tính pháp lý phức tạp, hầu hết các khoản nợ không có tài sản đảm bảo, khó có khả năng thu hồi.
Theo công ty, các khoản thu khó đòi đã được trải qua quá trình thu hồi kéo dài nhiều năm, khó có khả năng thu hồi và cũng không có đối tác quan tâm mua nợ. Các khoản nợ khó đòi này đều đã được trích lập dự phòng 100% từ khi phát sinh năm 2014 tới nay.
Ocean Group len ke hoach xoa no 2.553 ty dong kho doi phat sinh tu nam 2014
 
Từ đó, công ty đưa ra theo dõi ngoại bảng trên báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31/12/2021 đối với các khoản nợ phải thu khó đòi đã được trích lập dự phòng 100% giá trị là 2.553,2 tỷ đồng.
Trong đó, phải thu về cho vay ngắn hạn 1.154,3 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn của khách hàng 81,7 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn khác 868,7 tỷ đồng; trả trước cho người bán ngắn hạn 168,1 tỷ đồng; và trả trước cho người bán dài hạn 276,8 tỷ đồng.
Trước đó, Ocean Group cũng đã có thông báo về việc bán đấu giá 7 khoản nợ xấu với tổng dư nợ gốc hơn 1.072 tỷ đồng, phát sinh trong giai đoạn 2009-2015. Trong số đó có khoản nợ tín chấp với nội dung hỗ trợ vốn, giá trị 380,5 tỷ đồng của CTCP ĐT&TM Vneco Hà Nội phát sinh từ năm 2014.
Khoản nợ hợp tác ủy thác đầu tư giá trị 270 tỷ đồng của CTCP Bình Dương Xanh phát sinh năm 2014 có tài sản đảm bảo là 27.000.000 cổ phiếu công ty Gia Phát; khoản nợ phải thu 145 tỷ đồng của Công ty phần Đầu tư Tư vấn Liên Việt phát sinh năm 2013.
Giá khởi điểm của cả 7 khoản nợ chỉ bằng 1/10 giá trị dư nợ gốc, tương ứng tổng giá trị khởi điểm hơn 107 tỷ đồng.
Các khoản nợ này chủ yếu phát sinh từ các khoản phải thu của tập đoàn với đối tác. Ngoài ra, một số khoản nợ còn phát sinh từ giao dịch cho vay theo diện hỗ trợ vốn, hợp tác ủy thác đầu tư và tạm ứng thực hiện hợp đồng.
Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)