Năm 2019, vay nợ của Đất Xanh tăng vọt, tồn kho cũng chất đống

(Kiến Thức) - Tại thời điểm cuối năm 2019, Đất Xanh tăng vọt vay nợ tài chính ngắn và dài hạn lên hơn 4.500 tỷ, tồn kho cũng chất đống 6.791 tỷ đồng.
 

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) kết thúc quý 4/2019 với doanh thu hợp nhất gần 2.016 tỷ đồng, tăng hơn 43% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng mạnh, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ và chiếm đến 1.065 tỷ đồng.

Điều này khiến lợi nhuận gộp trong quý 4 giảm 7% về 951 tỷ đồng. Biên lãi gộp sụt giảm mạnh về mức 47% từ mức 72% của cùng kỳ.

Sau cùng Đất Xanh báo lãi sau thuế giảm đến 24% về mức 532 tỷ đồng, lãi ròng giảm 6% về mức 310 tỷ đồng.

Nam 2019, vay no cua Dat Xanh tang vot, ton kho cung chat dong
 

Luỹ kế cả năm 2019, Đất Xanh ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.814 tỷ đồng, tăng 25% so năm 2019. Trong đó, doanh thu môi giới vẫn đóng góp tỷ trọng cao nhất (48%); kế tiếp là doanh thu từ bán căn hộ và đất nền (gần 36%); còn lại là doanh thu hợp đồng xây dựng.

Công ty cũng ghi nhận lãi ròng gần 1.217 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so năm 2018. So với kế hoạch lợi nhuận 1.200 tỷ đồng, Đất Xanh đã thực hiện vượt 1% kế hoạch.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của Đất Xanh tăng hơn 44%, lên mức 19.880 tỷ đồng. Trong đó đáng chú ý là khoản mục phải thu ngắn hạn tăng mạnh 62% lên mức 9.023 tỷ đồng mà chủ yếu là phải thu ngắn hạn khác (5.560 tỷ đồng).

Đây chính là tiền ký quỹ, ký cược cho các hợp đồng tiếp thị và phân phối loạt dự án như khu đô thị đất Quảng Riverside, Lakeside Bàu Tràm, Sài Gòn Gateway...

Hàng tồn kho cũng tăng 47%, lên con số 6.791 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở các bất động sản dở dang từ các kỳ trước như Gemriverside, Opal Skyview, Tuyên Sơn, Opal City, Sunshine Resident... và phát sinh trong kỳ này là Opal Skyline, La maison và các dự án khác.

Về tình hình vay nợ, tại thời điểm 31/12/2019, Đất Xanh tăng mạnh nợ vay tài chính ngắn hạn từ mức 471 tỷ đồng của đầu kỳ lên tới 1.163 tỷ đồng, tức tăng vọt 146%. Vay nợ tài chính dài hạn cũng tăng lên con số 3.337 tỷ đồng, tức tăng 38%.

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)