MBB Hợp nhất: Các công ty thành viên tăng trưởng mạnh

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 1/2018 đạt 1.918 tỷ VND, tăng trưởng rất ấn tượng 73% so với cùng kỳ và vượt trội hơn cả mức 26% năm 2017.

So với kế hoạch 6.800 tỷ VND đề ra, lợi nhuận quý này đã đóng góp 28% cả năm. Song song với kết qủa ấn tượng của ngân hàng mẹ, chúng tôi nhận thấy chiến lược kinh doanh và lợi nhuận của hợp nhất của MB Group cũng sẽ bước vào giai đoạn tăng tốc sau khoảng thời gian tăng trưởng bền vững.
Đến hết quý 1/2018, tăng trưởng lợi nhuận của ngân hàng đều vượt trội hơn tốc độ tăng trưởng năm ngoái. Doanh thu hoạt động của MBB đạt 4.233 tỷ VND, tăng 46% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu hoạt động của ngân hàng mẹ cũng có tốc độ tăng trưởng ấn tượng 39%. Như vậy, nhờ hệ sinh thái doanh thu đa dạng, các công ty con của MBB, đặc biệt là mảng tín dụng tiêu dùng từ MCredit, hoạt động kinh doanh và đầu tư chứng khoán của MBS và kinh doanh bất động sản của MBLand bắt đầu tăng tốc mạnh hơn các năm về trước.
MBB Hop nhat: Cac cong ty thanh vien tang truong manh
 
Trong cơ cấu thu nhập hoạt động, nổi bật vẫn là tăng trưởng bền vững của doanh thu cốt lõi từ thu nhập lãi, tăng 37% so với cùng kỳ, đạt 3.293 tỷ VND. Nhờ lợi thế hệ sinh thái doanh thu đa dạng, chúng tôi nhận thấy cơ cấu doanh thu có sự chuyển dịch theo hướng đa dạng hóa thu nhập ngoài lãi: Thứ 1 thu nhập phí và dich vụ đạt 315 tỷ VND, tăng trưởng xấp xỉ thu nhập lãi là 36% so với cùng kỳ, đóng góp gần 50% là từ lãi dịch vụ chứng khoán xấp xỉ 112 tỷ VND. Thứ 2 hoạt động kinh doanh và đầu tư chứng khoán khởi sắc với tăng trưởng lợi nhuận rất cao lên gấp 2,3 lần so với cùng kỳ, đóng góp 193 tỷ VND trong quý này nhờ lợi thế từ công ty chứng khoán và thị trường chứng khoán khởi sắc trong quý đầu năm nay.Thứ 3 lãi từ hoạt động khác cũng đóng góp lên đến 119 tỷ trong 3 tháng đầu năm, tăng 83% so với cùng kỳ nhờ thu hồi nợ xấu vẫn tiếp tục được đẩy mạnh và đóng góp của MBLand trong kinh doanh bất động sản.
Lợi nhuận trước thuế đạt 1.918 tỷ VND, tăng 73% so với cùng kỳ. Như vậy, so với kết quả kinh doanh ấn tượng 2017, tăng trưởng lợi nhuận của MBB đến thời điểm này của 2018 còn vượt trội hơn hẳn với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận gấp 2,7 lần. Lợi nhuận quý 1 đã đóng góp đến 28% lợi nhuận mục tiêu trong 2018.
Dư nợ tín dụng hợp nhất tăng trưởng 5% so với cuối năm 2017, đạt 193.745 tỷ. So với dư nợ tín dụng mục tiêu 2018 ở mức 212.500 tỷ, dư nợ đến thời điểm này đã đạt được 91% mục tiêu năm nay. Cùng với kết quả lợi nhuận 28% mục tiêu 2018 dù chỉ trong quý đầu năm, chúng tôi cho rằng cơ hội MBB vượt kế hoạch kinh doanh là hoàn toàn khả thi.
Chất lượng tài sản tốt là một thế mạnh xuyên suốt của ngân hàng. Tỷ lệ nợ xấu trong 3 tháng đầu 2018 ở mức 1,41%, luôn được kiểm soát dưới giới hạn nợ xấu 1,5% của ngân hàng đề ra. Có thể nói, MBB nằm trong nhóm các ngân hàng có chất lượng tài sản tốt và hệ thống quản trị rủi ro chặt chẽ, luôn thấp hơn trung bình ngành năm 2017 2,5%. Tỷ lệ trích lập dự phòng/ lãi thu nhập hoạt động, theo đúng với dự báo của chúng tôi, hiện ở mức 27%, giảm so với mức trích lập 41% cùng kỳ do các trích lập dự phòng từ trái phiếu VAMC không còn trong năm nay và chất lượng nợ lại tiếp tục được cải thiện.
Quản trị chi phí hiệu quả hơn góp phần vào kết quả lợi nhuận quý này. Tỷ lệ chi phí hoạt động/ thu nhập hoạt động (CIR) tiếp tục giảm xuống mức 38,3% trong quý 1/2018 so với mức thấp cuối năm 2017 là 43%. Với tỷ lệ chi phí hoạt động như vậy, có thể nói MBB là một trong các ngân hàng có hiệu quả sử dụng chi phí tốt nhất ngành, xấp xỉ VCB, VPB ở mức 35% nhờ doanh thu tăng trưởng ấn tượng 46% trong khi chi phí hoạt động lại khá ổn đinh, tăng ở mức thấp hơn là 34% so với cùng kỳ. Cũng theo như trao đổi của ông Lưu Trung Thái – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng trong kỳ họp ĐHCĐ 2018 vừa qua, định hướng nâng cao chất lượng hệ thống công nghệ thông tin 4.0 và ngân hàng số là những mục tiêu quan trọng cải thiện năng suất lao động trong năm nay.
PV

>> xem thêm

Bình luận(0)