Mai Linh Miền Bắc muốn “nhảy” vào thị trường xe máy

Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông và chia cổ tức 2016 của Mai Linh là 06/10/2017.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa có thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền của Công ty cổ phần Mai Linh Miền Bắc (UPCoM: MLN).
Cụ thể, MLN sẽ lấy ý kiến cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh “Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy”. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 10 năm 2017.
Ngoài ra, Công ty cũng sẽ tiến hành chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Số tiền chi trả cổ tức khoảng 29 tỷ đồng. Thời gian thanh toán vào 16/10/2017.
Hoạt động kinh doanh chính gần đây của MLN liên tục thua lỗ. Cụ thể, năm 2014 lỗ thuần hoạt động kinh doanh 5 tỷ, năm 2015 tăng lên 13 tỷ và 2016 vừa qua tăng tiếp lên 45 tỷ đồng, còn 6 tháng đầu năm 2017, MLN tiếp tục lỗ thuần 37 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh chính, nhân sự giảm gần 1/4, từ 6.919 người xuống còn 5.322 người.
Tuy nhiên, MLN vẫn ghi nhận có lãi ròng sau thuế nhờ hoạt động khác. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế năm 2015 là 29,7 tỷ, năm 2016 giảm còn 25,3 tỷ và 6 tháng đầu năm 2017 lãi ròng 12,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/06/2017 là 50,2 tỷ đồng.
Giá cổ phiếu MLN đã giảm gần 42% kể từ khi lên UPCoM vào ngày 25/08, chốt phiên 27/09, cổ phiếu đứng ở 4.000 đồng/cp.
Theo Huy Lê/NDH

>> xem thêm

Bình luận(0)