Lương cơ sở tăng: BHYT hộ gia đình tăng thế nào?

Google News

Từ ngày 1/7, mức lương cơ sở tăng từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng/tháng. Vì vậy dẫn đến mức đóng BHYT hộ gia đình cũng thay đổi theo hướng tăng thêm.

Theo quy định hiện hành, mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình được áp dụng như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Với mức lương cơ sở áp dụng là 1.490.000 đồng.

Luong co so tang: BHYT ho gia dinh tang the nao?
Lương cơ sở tăng sẽ tác động đến nhiều chế độ của người lao động - Ảnh minh họa, nguồn: chinhphu.vn 

Tuy nhiên, theo Nghị định số  24/2023/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2023, mức lương cơ sở sẽ được tăng lên 1.800.000 đồng. Vì vậy sẽ kéo theo hàng loạt chế độ, trợ cấp BHXH cũng sẽ tăng. Đặc biệt là mức đóng BHYT hộ gia đình cũng sẽ có sự thay đổi đáng kể.

Cụ thể, sau ngày 1/7, mức đóng BHYT hộ gia đình sẽ có điều chỉnh như sau:

Người thứ nhất, đóng BHYT tăng từ 67.050 đồng/tháng (804.600 đồng/năm) lên thành 81.000 đồng/tháng (972.000 đồng/năm); người thứ hai, đóng BHYT tăng từ 46.935 đồng/tháng (563.220 đồng/năm) lên thành 56.700 đồng/tháng (680.400 đồng/năm); người thứ ba, đóng BHYT tăng từ 40.230 đồng/tháng (482.760 đồng/năm) lên thành 48.600 đồng/tháng (583.200 đồng/năm); người thứ tư, đóng BHYT tăng từ 33.525 đồng/tháng (402.300 đồng/năm) lên thành 40.500 đồng/tháng (486.000 đồng/năm); từ người thứ năm trở đi, đóng BHYT tăng từ 26.820 đồng/tháng (321.480 đồng/năm) lên thành 32.400 đồng/tháng (388.800 đồng/năm).

Đối với các thành viên thuộc hộ cận nghèo và hộ nghèo tham gia BHYT hiện hành có mức đóng hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng.

Như vậy, mức đóng BHYT của người thuộc hộ nghèo, cận nghèo = 30% x 4,5% x mức lương cơ sở (1.490.000 đồng).

Vậy, khi lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng từ ngày 1/7, mức đóng BHYT của nhóm đối tượng này sẽ tăng từ 20.115 đồng/tháng (241.380 đồng/năm) lên thành 24.300 đồng/tháng (291.600 đồng/năm).

Lương cơ sở là mức lương làm căn cứ tính mức đóng cũng như mức hưởng của nhiều chế độ BHXH. Trong đó sẽ làm tăng mức đóng BHXH bắt buộc tối đa đối với người lao động.

Hàng tháng, người lao động trích 8% mức tiền lương tháng của mình để tham gia BHXH bắt buộc. Nếu mức lương này cao hơn 20 tháng lương cơ sở thì mức lương tháng đóng BHXH bắt buộc bằng 20 tháng lương cơ sở, mức tăng từ 2.384.000 đồng/tháng lên 2.880.000 đồng đồng/tháng.

Tăng mức đóng BHYT tối đa: Tiền lương tháng đóng BHYT là tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc, trong đó, mỗi tháng, người lao động đóng 1,5%. Tăng từ 447.000 đồng/tháng lên 540.000 đồng/tháng.

Minh Quang

>> xem thêm

Bình luận(0)