Loạt doanh nghiệp bị UBCKNN xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán

Vừa qua, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành hàng loạt Quyết định xử phạt về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo đó, CTCP Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung (DMT) bị phạt 30 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Cụ thể, vào ngày 2/4/2019, DMT - cổ đông lớn của CTCP Cấp nước Vĩnh Long (VLW) - mua 5.000 cổ phiếu VLW, dẫn đến số lượng (tỷ lệ) sở hữu tăng từ 8.956.062 cổ phiếu VLW (30,99%) lên 8.961.062 cổ phiếu VLW (31%) (thay đổi từ ngưỡng 30% lên ngưỡng 31%).

Tuy nhiên, đến ngày 6/12/2019, Công ty mới thực hiện báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội khi có thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Với CTCP May Nam Định, Công ty bị phạt 300 triệu đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán. Theo Quyết định xử phạt, May Nam Định trở thành công ty đại chúng trước ngày 1/1/2016 (thời điểm Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực) tuy nhiên, đến nay Công ty chưa thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán.

May Nam Định được thành lập từ năm 1960, với tên gọi Trạm may đo Nam Định với nhiệm vụ may đo cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân. Đến năm 2003, đơn vị tiến hành cổ phần hóa, với vốn điều lệ 12 tỷ đồng.

Ngày nghề kinh doanh chính của May Nam Định là bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép; sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)...

Loat doanh nghiep bi UBCKNN xu phat trong linh vuc chung khoan
 May Nam Định, DMT, VHG bị xử phạt.

Từ khi hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, May Nam Định có 1 lần tăng vốn từ 12 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng vào tháng 1/2020 thông qua hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Tính đến 30/6/2020, kết quả doanh thu và lợi nhuận sau thuế của công ty đạt gần 240 tỷ đồng và 4,6 tỷ đồng, lần lượt thực hiện 80% và 28% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận được giao năm 2020.

Cuối cùng, UBCKNN phạt tiền 85 triệu đồng đối với CTCP Đầu tư cao su Quảng Nam (VHG) do công bố thông tin sai lệch. Được biết, Đầu tư cao su Quảng Nam công bố Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất quý 4/2019 có thông tin sai lệch về số liệu của chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp so với Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2019 được kiểm toán.

Theo đó, Công ty buộc cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin sai lệch (chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại BCTC riêng và hợp nhất quý 4/2019) theo quy định.

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)