Lãi liên doanh liên kết giúp lợi nhuận Becamex tăng 60% trong quý 2

Đáng chú ý, trong quý các công ty liên doanh liên kết mang về cho Becamex khoản lãi gần 340 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ.

Tổng Công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp (Becamex, BCM) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 với doanh thu giảm 32% xuống còn 1.637 tỷ đồng.
Giá giảm chi phí vốn sâu hơn dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 16% so với cùng kỳ lên 727 tỷ đồng.
Trong quý doanh thu tài chính giảm 45% xuống còn gần 12 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính tăng 18% lên mức 156 tỷ đồng.
Chi phí bán hàng cũng tăng 23 tỷ đồng lên mức 184 tỷ đồng còn chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 75 tỷ đồng lên mức 168 tỷ đồng.
Lai lien doanh lien ket giup loi nhuan Becamex tang 60% trong quy 2
 
Đáng chú ý, trong quý các công ty liên doanh liên kết mang về khoản lãi gần 340 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ.
Kết quả, Becamex báo lãi trước thuế 543 tỷ đồng trong quý 2. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 506 tỷ đồng, tăng 60%, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 473 tỷ đồng.
Lũy kế 6 tháng, Becamex đạt 3.036 tỷ đồng doanh thu, giảm 17% so với cùng kỳ. Cộng thêm 614 tỷ đồng lãi từ các công ty liên doanh liên kết và trừ các chi phí phát sinh, Becamex lãi sau thuế tăng 50% lên 974 tỷ đồng.
Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)