Giữa bão COVID-19, Dược phẩm Hà Tây báo lãi ròng tăng 33% trong quý 1

(Kiến Thức) - Biên lãi gộp của CTCP Dược phẩm Hà Tây (HNX: DHT) được cải thiện lên mức 15% trong quý 1/2020 từ mức 13% của cùng kỳ năm trước.
 

Trong quý 1, Dược phẩm Hà Tây cho biết doanh thu thuần đạt 519 tỷ đồng, tăng 29%, lợi nhuận gộp đạt hơn 76 tỷ đồng, tăng 43% nâng mức biên lãi gộp tăng từ 13% lến 15%.

Nhìn chung các chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng so cùng kỳ nhưng sau cùng Công ty vẫn thu về lãi ròng tăng 33% so cùng kỳ, lên mức hơn 31 tỷ đồng.

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Dược phẩm Hà Tây sẽ trình kế hoạch năm 2020 gồm tổng doanh thu 2.007 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 112 tỷ đồng; tương đương năm trước. Cổ tức năm 2020 dự kiến ở tỷ lệ 20%.

So với kế hoạch 2020, sau 3 tháng hoạt động kinh doanh, Công ty đã thực hiện được 26% kế hoạch về chỉ tiêu doanh thu và 36% về chỉ tiêu lợi nhuận.

Giua bao COVID-19, Duoc pham Ha Tay bao lai rong tang 33% trong quy 1
Nguồn: DHT 
Định hướng năm 2020, công ty sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự án thuê đất tại khu công nghệ cao Hoà Lạc để xây dựng nhà máy đạt tiêu chuẩn EU/PIC-GMP. Ngoài ra công ty sẽ bổ sung, mua sắm thêm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất cũng như kiểm tra chất lượng thuốc, đặc biệt là máy móc tự động hoá cho hoạt động sản xuất.

Về cơ cấu tài sản – nguồn vốn, Dược phẩm Hà Tây ghi nhận tổng tài sản đạt hơn 738 tỷ đồng tại ngày cuối quý 1, nhích nhẹ 2% so với đầu năm.

Tài sản tăng chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn tăng 86%, lên mức gần 231 tỷ đồng trong khi tiền và các khoản tương đương tiền của Công ty ở mức gần 55 tỷ đồng, hàng tồn kho còn hơn 345 tỷ đồng, lần lượt  giảm 47% và 11% so với đầu năm.

Cũng tại thời điểm này, nợ phải trả của Công ty chiếm hơn 58% tổng nguồn vốn, ở mức hơn 426 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm chủ yếu là do khoản người mua trả tiền trước gấp 7 lần đầu năm, ở mức hơn 66 tỷ đồng.

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)