FPTS dự kiến tăng vốn lên 1.476 tỷ đồng, tạm thời chuyển sang HNX

Chứng khoán FPT dự kiến sẽ tăng từ gần 1.323 tỷ đồng lên thành 1.476 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng và ESOP.
 

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Chứng khoán FPT (FPTS, FTS) sẽ trình cổ đông kế hoạch doanh thu đạt 472 tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện 2020. Lợi nhuận trước thuế ở mức 260 tỷ đồng, tăng 3,9%.
Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, ban lãnh đạo trình ĐHĐCĐ thông qua việc trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 5% và dự kiến được thực hiện trong quý 2.
FPTS du kien tang von len 1.476 ty dong, tam thoi chuyen sang HNX
 FTS lấy ý kiến chuyển tạm thời sang HNX.
HĐQT cũng trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 theo 2 hình thức là phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu (cổ phiếu thưởng) và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).
Theo đó, FPTS dự kiến phát hành hơn 13,2 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 10%. Về phương án phát hành ESOP, công ty dự kiến phát hành hơn 2,07 triệu cổ phiếu ở mức giá 10.000 đồng/cp. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 50% trong năm đầu và 50% còn lại trong năm tiếp theo.
Thời gian thực hiện hai phương án trên đều vào quý 2. Nếu thực hiện thành công, vốn điều lệ của FPTS sẽ tăng từ gần 1.323 tỷ đồng lên thành 1.476 tỷ đồng.
Một nội dung đang chú ý khác mà HĐQT trình lên ĐHĐCĐ trong cuộc họp tới đây là việc chuyển giao dịch cổ phiếu FTS từ HoSE sang HNX do hiện tượng quá tải của hệ thống HoSE. FTS sẽ chuyển giao dịch lại về HoSE sau khi hệ thống giao dịch của HoSE được cải thiện.
Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)