Doanh thu quý 4 của TNG tăng 89% so cùng kỳ lên 362 tỷ đồng

TNG cho biết đơn hàng đã xuống chi tiết hết đến tháng 8, đang triển khai nhanh hơn đơn hàng thực hiện cuối quý 3 và 4.
 

Theo thông tin trên Website được công bố, CTCP Đầu tư và thương mại TNG (TNG) thông báo doanh thu tháng 4 đạt 362 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 4 tháng, doanh thu đạt 1.272 tỷ đồng, tăng 32%.
Doanh nghiệp cho biết đơn hàng đã xuống chi tiết hết đến t háng 8, đang triển khai nhanh hơn đơn hàng thực hiện cuối quý 3 và 4.
Doanh thu quy 4 cua TNG tang 89% so cung ky len 362 ty dong
 Nguồn: TNG.
Còn theo BCTC quý 1, doanh thu thuần đạt gần 911 tỷ đồng tăng 18% so với cùng kỳ tuy nhiên giá vốn hàng bán cũng tăng cao nên lợi nhuận gộp chỉ đạt 111 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ TNG lãi gộp hơn 145 tỷ đồng.
Trong kỳ, chi phí bán hàng giảm được gần một nửa, chi phí QLDN cũng thấp hơn cùng kỳ tuy nhiên do lãi gộp giảm nhiều nên kết quả TNG chỉ lãi sau thuế 22 tỷ đồng giảm 34% so với quý 1/2020.
TNG cho biết các đơn hàng sản xuất quý 4/2020 đã xuất vào quý 1/2021 nên doanh thu quý 1 tăng cao so với cùng kỳ. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh các đơn hàng mới ký với khách hàng trong quý 1/2021 mặc dù số lượng sản phẩm nhiều hơn nhưng đơn giá thấp hơn với cùng kỳ từ 5 - 10% trong khi các chi phí đầu vào, chi phí phải trả cho người lao động không giảm dẫn đến chi phí cho một sản phẩm tăng so với cùng kỳ.
Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)