Dabaco Việt Nam báo lãi 2020 gấp 4,6 lần năm ngoái

CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) bão lãi lớn trong năm 2020 khi kết quả thu về gấp 4,6 lần năm trước và vượt 206% kế hoạch.

Doanh thu thuần trong quý 4 của DBC tăng 38% lên 2.867 tỷ đồng, lãi gộp tăng 20% ở mức 589 tỷ đồng, theo đó biên lãi gộp giảm từ 23,5% còn 20,5%.
Do các chi phí trong kỳ tăng mạnh, chỉ có chi phí tài chính giảm do giảm chi lãi vay nên sau cùng DBC báo lãi ròng chỉ tăng nhẹ 2% ở mức 263 tỷ đồng.
Nhờ lãi lớn trong 9 trước nên doanh thu thuần của DBC đạt 10.022 tỷ đồng, tăng 39% so với năm trước, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 1.400 tỷ đồng, gấp 4,6 lần chỉ tiêu năm 2019.
Dabaco Viet Nam bao lai 2020 gap 4,6 lan nam ngoai
 Dabaco báo lãi lớn năm 2020.
Với kết quả trên, công ty chăn nuôi này đã thực hiện vượt 206% kế hoạch lợi nhuận được ĐHĐCĐ thường niên giao phó.
Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của DBC đạt 10.101 tỷ đồng, tăng 509 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, tập trung chủ yếu ở tài sản cố định 4.455 tỷ đồng và hàng tồn kho 3.345 tỷ đồng.
Bên phía nguồn vốn, nợ phải trả tính đến cuối quý 4 là 5.894 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu kỳ, chủ yếu do nợ đi vay giảm hơn 1.250 tỷ đồng còn hơn 3.400 tỷ đồng.
Triển khai kế hoạch năm 2021, Ban lãnh đạo DBC nhận định, năm tới dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Xung đột thương mại gia tăng và những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 có thể kéo dài, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khủng hoảng về tài chính, tiền tệ, nợ công trên phạm vi toàn cầu và nhiều thách thức lớn đối với thương mại, đầu tư, tăng trưởng, bất bình đẳng, nghèo đói và các vấn đề xã hội.
Bản kế hoạch SXKD năm 2021 được xây dựng trên cơ sở đánh giá thận trọng mọi yếu tố liên quan, đảm bảo tiêu chí tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, với các chỉ tiêu chính gồm: Doanh thu 15.439 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 827 tỷ đồng.
Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)