Container Việt Nam đưa ra dự tính lãi có thể giảm 12% trong năm 2021

CTCP Tập đoàn Container Việt Nam (VSC) đưa ra 2 kịch bản kế hoạch cho năm 2021 với mức giảm lãi tối đa là 12%.

Cho năm 2021, VSC đưa ra hai kịch bản, trong đó, kịch bản đầu tiên với doanh thu là 1.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 335 tỷ đồng, lần lượt tăng nhẹ 0,7% và đi ngang so với thực hiện trong năm 2020.
Container Viet Nam dua ra du tinh lai co the giam 12% trong nam 2021
 VSC đưa ra kế hoạch thận trọng năm 2021.
Nếu trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 có diễn biến xấu bất thường và container MT tiếp tục thiếu hụt nghiêm trọng, doanh nghiệp chỉ đặt kế hoạch năm 2021 với doanh thu là 1.485 tỷ đồng, lợi nhuận là 296 tỷ đồng, đều giảm so với thực hiện trong năm 2020.
Ngoài ra, VSC cũng ước tính sơ kết quả sản xuất kinh năm 2020 trước kiểm toán với doanh thu 1.688 tỷ đồng và lãi trước thuế 335 tỷ đồng, lần lượt giảm 6% và 2% so với 2019.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn dự kiến mức trả cổ tức năm 2020 bằng tiền là 20%, kế hoạch năm 2021 là 20%. Theo kế hoạch, Công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào tháng 3/2021, ngày đăng ký cuối cùng vào 23/2.
Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)