CenLand ghi nhận lãi 2020 giảm 23%, vay nợ tài chính tăng mạnh

Hai lĩnh vực đem lại nguồn thu mạnh nhất cho CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand, CRE) vẫn là môi giới và đầu tư bất động sản.
 

Năm 2020, CenLand ghi nhận doanh thu thuần giảm 9% so với năm trước, về mức 2.113 tỷ đồng. Do các chi phí chiếm mức khá nên lợi nhuận sau thuế cũng giảm hơn 23% về còn 301 tỷ đồng, thực hiện được 75% kế hoạch đề ra.
Riêng trong quý 4, Công ty ghi nhận doanh thu tăng 15% đạt 805 tỷ đồng, trong đó, hai lĩnh vực đem lại nguồn thu mạnh nhất vẫn là môi giới và đầu tư bất động sản.
CenLand ghi nhan lai 2020 giam 23%, vay no tai chinh tang manh
 CenLand báo lãi năm 2020 giảm.
Do giá vốn chiếm đến 601 tỷ nên lợi nhuận gộp của CenLand sụt giảm 12%, chỉ còn 204 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp ghi nhận ở mức 19,2 tỷ đồng và 64,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 55% và tăng 21% so với cùng kỳ.
Trừ thuế thì Công ty có lãi ròng hơn 106 tỷ đồng, giảm 5% so cùng kỳ.
Về mặt nguồn vốn, tổng tài sản của CenLand tăng mạnh đến 45% từ mức 2.681 tỷ lên 3.892 tỷ cuối năm 2020. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 16% lên mức 1.669 tỷ đồng.
Song song đó thì nợ phải trả theo đó tăng nhanh, gấp hơn 2 lần trong năm 2020. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng từ 82,7 tỷ đồng lên hơn 820 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo là các bất động sản tại dự án The K Park, tòa nhà Sky Tower, tòa NCG Residential... và 450 tỷ đồng trái phiếu phát hành cho VNDirect.
Trong năm 2020, dòng tiền thuần kinh doanh của CenLand ghi âm 188 tỷ đồng, trong khi năm 2019 dương 155 tỷ đồng
Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)