Cán bộ "dính" sai phạm Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ: Thanh tra Đà Nẵng đề nghị xử phạt

(Kiến Thức) - Theo kết quả thanh tra, huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ có nhiều thiếu sót trong công tác quản lý, sử dụng đất và trật tự xây dựng.

Mới đây, Thanh tra TP Đà Nẵng có thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong việc quản lý sử dụng đất đai tại khu đất ven sông phía Bắc khu E - Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ.

Theo đó, từ khi có chủ trương quy hoạch đến nay, UBND huyện Hòa Vang và UBND quận Cẩm Lệ đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lí, sử dụng đất và trật tự xây dựng tại khu đất ven sông phía Bắc Khu E - Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ.

Các đơn vị đã thực hiện cơ bản đảm bảo đúng quy định của pháp luật về quản lí quy hoạch, quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác quản lý, sử dụng đất và trật tự xây dựng ở hai địa phương còn một số hạn chế, thiếu sót.

UBND huyện Hoà Vang, UBND quận Cẩm Lệ đã không có biên bản bàn giao mốc giới, niêm yết và công bố đồ án quy hoạch. UBND quận Cẩm Lệ báo cáo chưa đầy đủ, chưa cụ thể theo đề cương về: hiện trạng từng thửa đất, loại đất, người sử dụng đất; 6 hồ sơ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở; việc thực hiện nghĩa vụ tài chính…

UBND huyện Hoà Vang không lưu trữ hai hồ sơ gốc về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hai hộ dân; hồ sơ gốc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 150 m2 đất ở cho một hộ dân chưa thể hiện đầy đủ thông tin.

Đối với 9/17 ngồi nhà xây dựng mới, tương ứng với 8 hộ dân sau thời điểm thu hồi đất, trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND và cán bộ địa chính xã Hoà Châu, đội quy tắc đô thị huyện Hoà Vang thời điểm 2010-2012.

Can bo
 Kết luật của Thanh tr Đà Nẵng về Khu dân cư Nam cầu Cẩm 

Với những sai phạm trên, Thanh tra TP Đà Nẵng đề nghị Chủ tịch thành phố chỉ đạo UBND quận Cẩm Lệ, UBND huyện Hòa Vang kiểm điểm, xử lí trách nhiệm đối với các phòng, ban tham mưu và công chức liên quan trong việc giúp UBND quận, huyện thực hiện chức năng quản lí nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn đối với các hạn chế, thiếu sót trong phần kết luận.

Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, tổ chức kiểm điểm đối với các phòng, ban và công chức liên quan.

Kiểm điểm trách nhiệm cá nhân đối với Chủ tịch UBND xã Hòa Châu và công chức địa chính UBND xã Hòa Châu, Đội trưởng Đội quy tắc đô thị huyện Hòa Vang và các cá nhân có liên quan thời kỳ từ tháng 10/2010 đến trước năm 2012 trong việc để công dân xây dựng nhà ở không phép trong khu đất ảnh hưởng quy hoạch.

Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ tổ chức kiểm tra, rà soát và có kế hoạch từng bước xử lí đối với các ngôi nhà xây dựng không phép.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng tại khu đất ven sông phía Bắc Khu E - Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ, giữ nguyên hiện trạng, không để xảy ra tình trạng vi phạm về trật tự xây dựng, quản lí, sử dụng đất.

Như Ý

>> xem thêm

Bình luận(0)