Bộ Tài chính giảm 50% phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán từ ngày 7/5

(Kiến Thức) - Có tới 20/22 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán được giảm 50% so với quy định.
 

Ngày 7/5, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 37/TT-BTC Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán nhằm cấp bách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID - 19.

Theo đó, kể từ ngày 7/5 đến hết ngày 31/12, có tới 20/22 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán được giảm 50% so với quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư số 272/2016/TT-BTC.

Bo Tai chinh giam 50% phi, le phi trong linh vuc chung khoan tu ngay 7/5
Chính thức giảm 50% phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.

Riêng mức thu của 2 khoản là lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân hoạt động chứng khoán và phí giám sát hoạt động chứng khoán vẫn thực hiện theo quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư số 272/2016/TT-BTC.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7/5 đến hết ngày 31/12. Kể từ ngày 1/1/2021 trở đi, tất cả các khoản phí, lệ phí sẽ thực hiện theo quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư số 272/2016/TT-BTC.

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)