Bia Sài Gòn - Miền Trung báo lãi giảm 54% do COVID-19 và Nghị định 100

(Kiến Thức) - Theo Báo cáo tài chính quý 1/2020 của CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung (HoSE: SMB), doanh thu và lợi nhuận cùng sụt giảm so với cùng kỳ.
 

Doanh thu thuần trong quý 1 của SMB đạt 237 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn lãi gộp đạt 41,3 tỷ đồng, giảm 47% so với quý 1/2019.

Trong kỳ các chi phí phát sinh đều được SMB cắt giảm trong đó chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh 26%. Mặc dù có hơn 4 tỷ đồng lãi từ hoạt động khác nhưng lãi ròng của SMB trong quý 1/2020 vẫn chỉ đạt hơn 19 tỷ đồng, giảm sâu 54%.

Theo giải trình, nguyên nhân lợi nhuận giảm chủ yếu do ảnh hưởng của dịch bệnh viên đường hô hấp cấp COVID-19 và Nghị định 100 từ đó làm sản lượng tiêu thụ bia giảm 11,7 triệu lít bia các loại so với cùng kỳ.

Bia Sai Gon - Mien Trung bao lai giam 54% do COVID-19 va Nghi dinh 100
 SMB có lãi giảm sâu trong quý 1/2020.

Năm 2020, SMB dự tính đặt mục tiêu đạt 1.472 tỷ đồng tổng doanh thu, giảm 5% so với năm 2019. Còn lợi nhuận trước thuế cũng dự kiến giảm tới 40% xuống mức 156 tỷ đồng.

Theo đó với kế hoạch này kết thúc quý 1/2020, Công ty mới thực hiện được 16% mục tiêu về doanh thu và 15,4% mục tiêu về lợi nhuận.

Tại ngày 31/3, SMB có tổng tài sản gần 760 tỷ đồng, giảm 5% so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm gần 253 tỷ đồng, giảm 7%; tài sản dài hạn chiếm 507 tỷ đồng, giảm gần 4%.

Hàng tồn kho tại thời điểm này ghi nhận hơn 179 tỷ đồng, giảm 7% so với hồi đầu năm. Khoản phải thu cũng đi lùi 28% về mức gần 49 tỷ đồng. Song song đó, khoản nợ phải trả thu hẹp 8% về mức 300 tỷ đồng.

Trong quý 1/2020, SMB ghi nhận dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 18 tỷ đồng, giảm 45% so với con số cùng kỳ năm trước. Tiền và tương đương tiền cuối tháng 3/2020 ghi nhận gần 18,4 tỷ đồng, giảm 11%.

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)