Phân biệt côn trùng có lợi và côn trùng có ích

(Kiến Thức) - Những côn trùng có lợi được quan niệm là những loài đã được khai thác trong một thời gian dài và được thuần hóa, nhân nuôi.

Hỏi: Đối với côn trùng, tôi được biết người ta sử dụng thuật ngữ côn trùng có lợi và côn trùng có ích. Hai thuật ngữ này có điểm gì khác biệt? - Nguyễn Minh Ngọc (Vĩnh Phúc).
Phan biet con trung co loi va con trung co ich
 
GS.TS Bùi Công Hiển, Trung tâm Ứng dụng Côn trùng học cho biết: Những côn trùng có lợi được quan niệm là những loài đã được khai thác trong một thời gian dài và đã được thuần hóa, nhân nuôi qua bàn tay con người. Những côn trùng có ích được định nghĩa là những loài có ích cho con người bằng những đóng góp tích cực cho nền kinh tế hay môi trường nhưng không chịu ảnh hưởng nhân nuôi của con người. 
Thật ra, ranh giới giữa hai khái niệm này cũng chỉ là tương đối. Lý do là bởi trong xu thế phát triển kinh tế và khoa học hiện nay có nhiều loài có ích đã được con người nhân nuôi chủ động, đặc biệt thấy rõ trong việc áp dụng biện pháp phòng trừ sinh học hoặc nhân nuôi côn trùng để làm hàng hóa buôn bán hay phục vụ tham quan du lịch...
PV (ghi)

Bình luận(0)